Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μέτρα μείωσης του πληθυσμού των κυστογόνων νηματωδών πατάτας (χρυσονηματωδών) στα πατατοχώραφα - 10/02/2015 02:57:34 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σας πληροφορεί για τα μέτρα μείωσης του πληθυσμού των κυστογόνων νηματωδών πατάτας (χρυσονηματωδών) σε μολυσμένα αγροτεμάχια.

(1) Εφαρμογή τουλάχιστον τριετούς διάρκειας αμειψισποράς, κατά την οποία για δύο έτη θα χρησιμοποιούνται μη ξενιστές* φυτά όπως είναι τα σιτηρά και καλλιέργειες που δεν ανήκουν στην οικογένεια των σολανοειδών.

(2) Εφαρμογή αγρανάπαυσης, δηλαδή να παραμείνει το τεμάχιο αφύτευτο για μεγάλη χρονική περίοδο (π.χ. 2 έτη) κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται καταπολέμηση των ζιζανίων και των εθελοντών από την προηγούμενη φυτεία.

(3) Βαθιά κατεργασία και αναστροφή του εδάφους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι ώστε να εκτίθενται οι πληθυσμοί των νηματωδών σε υψηλές θερμοκρασίες. Η μέθοδος αυτή είναι πιο αποτελεσματική εάν συνδυάζεται με αμειψισπορά ή αγρανάπαυση.

(4) Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών στους χρυσονηματώδεις, οι οποίες έχουν καλά εμπορικά χαρακτηριστικά και δεν παρουσιάζουν ευπάθεια σε άλλους εχθρούς και ασθένειες. Συνιστάται οι ανθεκτικές ποικιλίες να δοκιμάζονται πιλοτικά από τους ίδιους τους παραγωγούς. ξιολογούνται από τους παραγωγούς σχετικά με την εμπορικότητα τους και την αντοχή τους στην προσβολή τόσο από τους νηματώδεις όσο και από άλλους εχθρούς/ασθένειες. Παροτρύνεστε να λαμβάνετε την καθοδήγηση των σύμβουλων γεωπόνων σας.

(5) Η χρήση προφυτευτικών ή μεταφυτευτικών νηματωδοκτόνων επιφέρουν βραχυπρόθεσμη μείωση των πληθυσμών των νηματωδών, που κυρίως περιορίζεται για μια καλλιεργητική περίοδο. Συνιστάται να γίνεται χρήση νηματωδοκτόνου όταν ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερος από το όριο οικονομικής ζημιάς, το οποίο θεωρείται στα 20 αυγά ανά γραμμάριο εδάφους και αυτό σε γενικές γραμμές ερμηνεύεται γύρω στις 20 – 25 κύστεις ανά 100 γραμμάρια εδάφους. Συνιστάται να γίνεται η χρήση των χαμηλών δόσεων των νηματωδοκτόνων σε χαμηλούς πληθυσμούς νηματωδών. Επιπρόσθετα, πριν την απόφαση για χρήση νηματωδοκτόνου, ο παραγωγός θα πρέπει να συνυπολογίζει το ιστορικό προσβολής και απόδοσης προηγούμενων φυτειών πατάτας που φυτεύτηκαν στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, καθώς και την ευπάθεια της ποικιλίας που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει.

Επισημαίνεται ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των κυστογόνων νηματωδών είναι η λήψη προληπτικών μέτρων, που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της μόλυνσης των αμόλυντων αγροτεμαχίων. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε πιστοποιημένος πατατόσπορος, ο οποίος διασφαλίζει ότι είναι απαλλαγμένος από τους κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας. Σε περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε δικός σας παρατόσπορος, αυτός πρέπει να προέρχεται από αγροτεμάχια που είναι επιβεβαιωμένα απαλλαγμένα από τους χρυσονηματώδεις. Πολύ σημαντικό προληπτικό μέτρο αποτελεί το πλύσιμο και η απολύμανση των γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων πριν εισέλθουν σε νέα αγροτεμάχια, έτσι ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνο μόλυνσης τους.
____________________
*Φυτά μη ξενιστές των κυστογόνων νηματωδών πατάτας: Είναι φυτά που δεν προσβάλλονται από το συγκεκριμένο επιζήμιο οργανισμό. Τέτοια φυτά είναι όλα τα είδη φυτών που δεν ανήκουν στην οικογένεια των σολανοειδών. Η πατάτα, ντομάτα, μελιτζάνα και σπανιότερα άλλα είδη φυτών της οικογένειας των σολανοειδών είναι ξενιστές, δηλαδή προσβάλλονται από το συγκεκριμένο επιζήμιο οργανισμό.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς