Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εκπαίδευση με θέμα: ‘‘Η Καλλιέργεια Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δέντρων’’ στις 11 Φεβρουαρίου στην Τριμίκλινη - 03/02/2020 11:46:47 πμ


Το Τμήμα Γεωργίας διοργανώνει την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9:00π.μ. στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Τριμίκλινης

Εκπαίδευση με θέμα:

‘Η Καλλιέργεια Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δέντρων’’

Ομιλητές: Λειτουργοί Τμήματος Γεωργίας

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού
Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας