Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Βουλή της Υπαίθρου Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015, Βουλή των Αντιπροσώπων - 26/06/2015


Η Ευρωπαϊκή Βουλή της Υπαίθρου είναι μια νέα πρωτοβουλία με στόχο την ενδυνάμωση της φωνής των κατοίκων της υπαίθρου αλλά και των εμπλεκομένων φορέων και παραγόντων σε θέματα υπαίθρου, ώστε οι απόψεις, οι εισηγήσεις, τα προβλήματα αλλά και οι προβληματισμοί τους να προωθούνται αποτελεσματικότερα προς τα κέντρα λήψεως αποφάσεων τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πρώτη συνάντηση της Βουλής της Υπαίθρου με θέμα "Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου" θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η πρόσκληση, το πρόγραμμα εργασιών της Βουλής της Υπαίθρου και η δήλωση συμμετοχής διατίθενται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.parliament.cy/easyconsole.cfm/id/1461
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ