Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


2ος Διεθνής Διαγωνισμός Φωτογραφίας για την Απερήμωση - 29/04/2009


Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλαλοντος, ως το Εθνικό Σημείο Δράσης για τη Σύμβαση για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης (UNCCD), πληροφορεί το ενδιαφερόμενο κοινό ότι η Γραμματεία της Σύμβασης διοργανώνει τον 2ο Διεθνή Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα την Απερήμωση, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από θέματα που αφορούν την υποβάθμιση των εδαφών και τους κινδύνους που προκαλεί το φαινόμενο αυτό.

Η Απερήμωση, ένα φαινόμενο που λαμβάνει χώρα από την αρχαιότητα, επηρεάζει το ένα τρίτο των εδαφών του πλανήτη, στον οποίο διαβιούν 250 εκατομμύρια άνθρωποι, ανάμεσά τους και την Κύπρο. Η βραδύτητα με την οποία εξελίσσεται, καθώς και η χρονική και τοπική ασυνέχεια που παρουσιάζει, έχουν ως αποτέλεσμα να μη γίνεται άμεσα αντιληπτή, μέχρι να καταστεί πλήρως ανεπανόρθωτη.

Η παγκόσμια ανησυχία για την Απερήμωση οδήγησε στη διαμόρφωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 26 Δεκεμβρίου 1996. Η Κύπρος, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την καταπολέμηση του φαινομένου της Απερήμωσης, επικύρωσε τη Σύμβαση αυτή στις 23 Δεκεμβρίου 1999 και κατέστη Νόμος του Κράτους (Ν. 23 (ΙΙΙ)/1999) το 1999.

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρα για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Ιουνίου, η Γραμματεία της Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης προκηρύσσει Διαγωνισμό Φωτογραφίας. Η πλήρης ανακοίνωση του διαγωνισμού, οι όροι και περαιτέρω πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Σύμβασης, η οποία είναι:
http://www.unccd.int/publicinfo/photocontest/menu.php
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ