Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος: Αύξηση 5% της συνεισφοράς της ΕΕ για την Κύπρο σε προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων - 16/05/2014 01:42:17 μμ


Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι κατόπιν συντονισμένων ενεργειών έγινε κατορθωτό να αυξηθεί κατά 5% η ευρωπαϊκή συνεισφορά στη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων για κράτη μέλη που βρίσκονται υπό καθεστώς Μηχανισμού Στήριξης.

Από το 2016 και έπειτα, τα προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στα οποία μετέχει η Κύπρος θα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστά 75% και 85% του συνολικού τους κόστους αντί 70% και 80% που θα ισχύει για τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Κατόπιν επαφών του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη με τον αρμόδιο Επίτροπο για θέματα Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Dacian CioloΊ καθώς και με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατέστη δυνατό τα ποσοστά αυτά να αυξηθούν τόσο για την Κύπρο όσο και για τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ που βρίσκονται σε Οικονομικό Μηχανισμό Στήριξης.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης τα οποία εφαρμόζονται ήδη από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αποτελούν σημαντικά εργαλεία στην προώθηση των γεωργικών προϊόντων των κρατών μελών τόσο στην εγχώρια ευρωπαϊκή αγορά, όσο και σε Τρίτες Χώρες και η αύξηση της ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης διευκολύνει ακόμη περισσότερο την υλοποίηση τους.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ