Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Προκήρυξη κενής θέσης για την επιλογή του νέου Εκτελεστικού Διευθυντή του Διεθνούς Ελαιοκομικού Συμβουλίου - 08/07/2015 02:14:18 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι το Διεθνές Ελαιοκομικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την έναρξη, από την 1 Ιουλίου, 2015 της διαδικασίας για την επιλογή και διορισμό Εκτελεστικού Διευθυντή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Εκτελεστικός Διευθυντής είναι ο ανώτατος διοικητικός υπάλληλος του Διεθνούς Ελαιοκομικού Συμβουλίου. Λογοδοτεί προς το Συμβούλιο Μελών για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται ως προς τη διαχείριση και εφαρμογή της Διεθνούς Συμφωνίας για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές, καθώς και για τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης σε συλλογική βάση με δύο άλλους ανώτερους αξιωματούχους.

Οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας και τα κριτήρια επιλογής για τους υποψηφίους έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Ελαιοκομικού Συμβουλίου (http://www.internationaloliveoil.org/news/view/682-year-2015-news/606-procedure-begins-for-selection-and-appointment-of-next-ioc-executive-director ). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κοινοποιήσουν την υποψηφιότητά τους, μέσω της Αρμόδιας Αρχής της χώρας τους. Πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην Αρμόδια Αρχή της χώρας τους.

Στη Κύπρο, Αρμόδια Αρχή αποτελεί το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Αιτήσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 28 Αυγούστου 2015, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο horticulture@da.moa.gov.cy αναφέροντας στο θέμα τη φράση «Θέση Εκτελεστικού Διευθυντή Διεθνούς Ελαιοκομικού Συμβουλίου». Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην πιο πάνω ιστοσελίδα, καθώς και στο τηλέφωνο 22606404.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ