Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Καθεστώς Ενίσχυσης για επαναδραστηριοποίηση πληγέντων
αγροτών και για αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στις κοινότητες Κλωνάρι, Βίκλα, Ορά και Ακαπνού - 08/09/2009


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, υπενθυμίζει ότι δέχεται αιτήσεις για συμμετοχή στο Καθεστώς Ενίσχυσης πληγέντων αγροτών ώστε να αποκαταστήσουν τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά η οποία συνέβηκε στις 18,19 και 20 Ιουνίου 2008, στις κοινότητες Κλωνάρι, Βίκλα, Ορά και Ακαπνού.

Το Καθεστώς αποβλέπει στην ενθάρρυνση πληγέντων να αναλάβουν δράσεις επανόρθωσης των ζημιών με παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης, ως εξής:

· Για επανασπορά ή επαναφύτευση ετήσιων καλλιεργειών μέχρι 50% της αξίας της απωλεσθείσας παραγωγής.
· Για την εκρίζωση των καταστραμμένων δέντρων και εξομάλυνση του εδάφους, ενίσχυση που καλύπτει 60% των εξόδων και μέχρι €170/δεκάριο.
· Για επαναφύτευση δέντρων (άνοιγμα λάκκων, φύτευση δέντρων) κάλυψη 50% των εξόδων και μέχρι €120 /δεκάριο. Επιπλέον, ενίσχυση 50% για την αξία της απωλεσθείσας παραγωγής. Η αγορά δενδρυλλίων καλύπτεται πλήρως.
· Για τις σωλήνες μεταφοράς νερού η ενίσχυση ανέρχεται μέχρι 50% της δαπάνης.
· Για τα βελτιωμένα συστήματα άρδευσης μέχρι 50% της δαπάνης και μέχρι €200 /δεκάριο για τα μίνι-σπρίνκλερς και €300/δεκάριο για τις σταγόνες.
· Για αντικατάσταση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι 50% της δαπάνης.
· Για τα γεωργοκτηνοτροφικά κτίσματα ενίσχυση μέχρι 50% της δαπάνης.

Τονίζεται ότι το Καθεστώς θα έχει διάρκεια εφαρμογής στις καλλιεργητικές περιόδους 2009-2010 και 2010-2011 και ότι η οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί θα καλυφθεί εξολοκλήρου από εθνικούς πόρους.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε ειδικό έντυπο, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Επαρχιακό ή Περιφερειακό Γεωργικό Γραφείο το αργότερο μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2009. Έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία Λάρνακας (τηλ. 24802200), Λεμεσού (τηλ. 25803900) και Πιτσιλιάς (τηλ. 25874031).
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς