Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ζωικής Παραγωγής και Διατροφής Ζώων


Επικοινωνία με το προσωπικό
ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διεύθυνση / Address: Λεωφόρος Λουκή Ακρίτα 1412, Λευκωσία
Αρ. Τηλεομοιότυπου / Fax: (00357) 22 30 38 01 & 22 40 85 46
Ηλ. Διεύθυνση / E-mail:
livestock@da.moa.gov.cy


Προσωπικό Κλάδου Ζωικής Παραγωγής και Διατροφής Ζώων

Ονοματεπώνυμο
Αρ.
Τηλεφώνου
Θέση/Καθήκοντα
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Δρ Πέτρος Μαυρομμάτης
22408555
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργίας - Προϊστάμενος pmavrommatis@da.moa.gov.cy
Παναγιώτης Χριστοφόρου
22408545
Λειτουργός Γεωργίας A’pchristoforou@da.moa.gov.cy
Γεώργιος Παπαϊωάννου
22408566
Λειτουργός Γεωργίας A’gpapaioannou@da.moa.gov.cy
Γεώργιος
Ιορδάνου
22408609
Λειτουργός Γεωργίας A’giordanou@da.moa.gov.cy
Μαρία Βαρνάβα
22408543
Λειτουργός Γεωργίαςmvarnava@da.moa.gov.cy
Χριστόφορος Μιχαήλ
22408556
Έκτακτος κτηνοτροφικός Λειτουργόςchristomichael@da.moa.gov.cy
Σταύρος Χ”Λοής
22408512
Κτηνοτροφικός Επιθεωρητής Πρώτης Τάξηςshadjiloes@da.moa.gov.cy
Γεωργία Γενναδίου
22408547
Επιθεωρητής Γεωργίαςgyennadiou@da.moa.gov.cy
Ανδρέας Ανδρέου
22408551
Επιθεωρητής Γεωργίαςanandreou@da.moa.gov.cy
Βασιλική Θωμά
22408541
Επιθεωρητής Γεωργίαςvthoma@da.moa.gov.cy
Χρίστος Παναγή
22408511
Επιθεωρητής Ελέγχου ΟΓΚΒcpanayi@da.moa.gov.cy
Μαρία Ευσταθίου
22408557
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός ΟΚΓΒmaefstathiou@papd.mof.gov.cy
Κτηνοτροφική Έπαυλη Αχέλειας
Γεώργιος Ασπρομάλλης
26812564
Έκτακτος Λειτουργός Γεωργίαςgaspromallis@da.moa.gov.cy
Βασίλης Μακρής
26812561
Επιθεωρητής Γεωργίαςvmakris@da.moa.gov.cy
Αφροδίτη Σωφρονίου
26812562
Επιθεωρητής Γεωργίαςasofroniou@da.moa.gov.cy
Στέλλα Ορφανού
26812560
Επιθεωρητής Γεωργίαςsorfanou@da.moa.gov.cy
No documents found


ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο