Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Έντυπα Αιτήσεων


Αιτήσεις για αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού-Κλάδος Οπωροκηπευτικών

Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται συμπληρωμένες στο φαξ 26306548. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 26812543.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο παραγγελίας εμβολίων εσπεριδοειδών ΤΓ596.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο παραγγελίας εμβολιών πυρηνοκάρπων ΤΓ597.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο παραγγελίας εμβολιών ελιάς και λοιπων καρποφορων δένδρων ΤΓ663.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο παραγγελίας εμβολιών γιγαρτοκάρπων ΤΓ662.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο παραγγελίας εμβολίων τροπικών φυτών ΤΓ664.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο παραγγελίας σπόρων και φρούτων για υποκείμενα ΤΓ598.pdf


ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο