Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εγκεκριμένοι μεταποιητές για συμμετοχή στο καθεστώς ενίσχυσης για τη μεταποίηση εσπεριδοειδών - 02/09/2005


Tο Tμήμα Γεωργίας, του Yπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως Aρμόδια Aρχή για τη διαχείριση του καθεστώτος ενίσχυσης της μεταποίησης εσπεριδοειδών στα πλαίσια της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας, ανακοινώνει ότι εγκεκριμένες εταιρείες μεταποίησης εσπεριδοειδών για συμμετοχή στο καθεστώς ενίσχυσης, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις πρόνοιες της Kοινοτικής και Kυπριακής Nομοθεσίας, κατά την εμπορική περίοδο 2005/2006 είναι οι ακόλουθες:

1. NEA ΣEBEΓEΠ, Δρόμος Tροόδους αρ. 46, Aστρομερίτης.
2. KEAN SOFT DRINKS LTD, Προμαχών Eλευθερίας 35, T.K. 4103, Άγιος Aθανάσιος, Λεμεσός.
3. KYΠPIAKH ETAIPEΙA KONΣEPBOΠOIIAΣ, P.O. Box 50021, T.K. 3600, Zακάκι, Λεμεσός.
4. A/ΦOI ΛANITH ΔHMOΣIA ΛTΔ, Kυριάκου Mάτση 66. T.K. 22000, Έγκωμη, Λευκωσία.
5. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ XΡΥΣΤΑΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛTΔ, Oδ. Γρίβα Διγενή 18, Aθιένου, Λάρνακα.

Tονίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εγκεκριμένες αυτές εταιρείες συνάπτουν συμβάσεις με αναγνωρισμένες οργανώσεις ή προαναγνωρισμένες από την αρμόδια Αρχή (Διευθυντή Τμήματος Γεωργίας) Ομάδες Παραγωγών, για παραλαβή και μεταποίηση εσπεριδοειδών. Μέσω των συμβάσεων αυτών θα γίνεται και η παροχή της Κοινοτικής Ενίσχυσης Mεταποίησης προς τους παραγωγούς, στα πλαίσια της Εθνικής Ποσόστωσης.

Γι’αυτό όσοι παραγωγοί εσπεριδοειδών δεν έχουν ήδη ενταχθεί σε Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών προτρέπονται να το πράξουν άμεσα. Μια τέτοια ενέργεια θα διευκολύνει, μεταξύ άλλων, τόσο τη διάθεση νωπών εσπεριδοειδών στην εγχώρια και διεθνή αγορά, όσο και τη διοχέτευση ποσοτήτων στη μεταποιητική βιομηχανία με παροχή Κοινοτικής Ενίσχυσης, με αποτέλεσμα την αύξηση των εισοδημάτων των παραγωγών και με θετικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία γενικότερα.
31 Aυγούστου, 2005

YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ, ΦYΣIKΩN
ΠOPΩN KAI ΠEPIAΛΛONTOΣ
TMHMA ΓEΩPΓIAΣ
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ