Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού


Επικοινωνία με το προσωπικό
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση: Αγχίστου 4, 3048 Ζακάκι, Λεμεσός
Αρ. Φαξ: (00357) 25 30 66 38
Ηλ. Διεύθυνση.: dagrilimassol@da.moa.gov.cy

Προσωπικό Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Λεμεσού

Ονοματεπώνυμο
Αρ. Τηλ
Θέση
e-mail
Χριστίνα Τριανταφυλλίδου
25803903/ 909
Επαρχιακός Γεωργικός Λειτουργός
Σπύρος Κουππάρης25803901Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικής Ασφάλισης(ΟΓΑ) Συντονιστής Εκτιμήσεων Ζημιών
skoupparis@da.moa.gov.cy
Δρ Γιώργος Ελευθερίου
25803936
Λειτουργός Γεωργίας Α’ (Αιγοπροβατοτροφία, Αγελαδοτροφία, Χοιροτροφία, Πτηνοτροφία, Κονικλοτροφία, Ετοιμασία συμβολαίων μίσθωσης κτηνοτροφικών οικοπέδων,
Σχέδιο Εκρίζωσης Τρομώδους Νόσου)
gioeleftheriou@da.moa.gov.cy
Κυριάκος Κκάμαρης
25803906
Λειτουργός Γεωργίας Α΄ (Περιφέρεια Αμπέλου / Αμπελουργία, Βιολογικά, Σιτηρά, Υδροπονία
kkkamaris@da.moa.gov.cy
Κυριάκος Γεροντίδης
25803908
Λειτουργός Γεωργίας Α΄ (Συντονιστής και Υπεύθυνος Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Γ.Ε))
kgerontides@da.moa.gov.cy
Ριάνα Μουζουροπούλου
25803913
Λειτουργός Γεωργίας Α΄ (Περιφέρεια Δυτικής Λεμεσού/ Πατάτα, Εσπεριδοειδή, Ανθοκομία, Φράουλα, Ελαιοκομία)
Αντώνης Γεωργίου25803905
Λειτουργός Γεωργικής Ασφάλισης (Κλάδος Διαχείρισης Κινδύνων)
ageorgiou@da.moa.gov.cy
Αθηνά Παντελή
25803921
Λειτουργός Αμπελοοινικών Προϊόντων ΣΑΠ (Μέτρα εξουσιοδότησης πληρωμών)
Χριστιάνα Λάζου
25803940
Λειτουργός Αμπελοοινικών Προϊόντων ΣΑΠ (Πληροφορική)
clazou@da.moa.gov.cy
Αντρέας Αυξεντίου
25803917
Λειτουργός Γεωργικής Ασφάλισης (Κλάδος Διαχείρισης Κινδύνων)
aafxentiou@da.moa.gov.cy
Γιώργος Δημητρίου
25803915
Λειτουργός Γεωργικής Ασφάλισης (Κλάδος Διαχείρισης Κινδύνων)
gdemetriou@da.moa.gov.cy
Μαργαρίτα Χατζηπιερή
25803929
Λειτουργός Γεωργίας (Περιφέρεια Φυλλοβόλων / Κλάδος Χρήσης Γης και Ύδατος)
mhadjipieri@da.moa.gov.cy
Βικτώρια Χριστοδουλίδου
25803930
Λειτουργός Γεωργίας (Περιφέρεια Ανατολικής Λεμεσού - Λαχανοκομία, Αρωματικά φυτά, Εκτιμήσεις ζημιών από σκόνη των λατομείων)
vchristodoulidou@da.moa.gov.cy
Χαράλαμπος Πετσίδης
25803920
Λειτουργός Γεωργίας
cpetsides@da.moa.gov.cy
Αναστάσιος Αντωνίου
25803932
Λειτουργός Γεωργίας (Κλάδος Διαχείρισης Κινδύνων)
aantoniou@da.moa.gov.cy
Μαριγιάννα Μαρίνου
25803918
Λειτουργός Γεωργίας
mmarinou@da.moa.gov.cy
Ευαγγελία Θρασυβούλου
25803941
Λειτουργός Γεωργίας
ethrasivoulou@da.moa.gov.cy
Ανδρέας Προδρόμου
25803933
Ασφαλιστικός Γεωργικός Επιθεωρητής ΟΓΑ (Κλάδος Διαχείρισης Κινδύνων)
aprodromou@da.moa.gov.cy
Κορίνα Κωνσταντίνου
25803922
Επόπτης ΣΑΠ (Μέτρα εξουσιοδότησης πληρωμών)
Μαρίνα Αντωνίου
25803924
Επιθεωρητής Γεωργίας (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΙΓΕΛΠ- Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης, Πετρέλαιο κίνησης)
mantoniou@da.moa.gov.cy
Στέφανος Μαραγκός
25803934
Επιθεωρητής Γεωργίας (Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Πετρέλαιο κίνησης)
smaraggos@da.moa.gov.cy
Φωτεινή Ευαγόρου
25803926
Επιθεωρητής Γεωργίας (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Πετρέλαιο κίνησης)
fevagorou@da.moa.gov.cy
Αλεξία Διάκου
25803927
Επιθεωρητής Γεωργίας (Τομέας Διαχείρισης Κινδύνων)
adiakou@da.moa.gov.cy
Έλενα Ιωαννίδου
25803935
Επιθεωρητής Γεωργίας (Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Γ.Ε) Ταμίας)
eioannidou@da.moa.gov.cy
Ανδρέας Ξενοφώντος
25803938
Επιθεωρητής Γεωργίας (Ρυθμιστικές Εργασίες)
Παναγιώτα Χριστοδούλου
25803910
Επιθεωρητής Γεωργίας (Κλάδος Χρήσης Γης και Ύδατος, Πετρέλαιο κίνησης)
pchristodoulou@da.moa.gov.cy
Κάλια Χριστοδούλου
25803916
Επιθεωρητής Γεωργίας (Κλάδος Χρήσης Γης και Ύδατος)
kalichristodoulou@da.moa.gov.cy
Τιμοθέα Ιωάννου
25803907
Επιθεωρητής Γεωργίας (Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας, Υπεύθυνη Τομέα Μελισσοκομίας)
tioannou@da.moa.gov.cy
Ειρήνη Αντωνίου
25803912
Επιθεωρητής Γεωργίας (Κλάδος Διαχείρισης Κινδύνων, Πετρέλαιο κίνησης)
iantoniou@da.moa.gov.cy
Κώστας Δημητρίου
25803931
Επιθεωρητής Γεωργίας για κτηνοτροφικά θέματα (Ετοιμασία συμβολαίων μίσθωσης κτηνοτροφικών οικοπέδων, Σχέδιο Εκρίζωσης τρομώδους Νόσου)
kdemetriou@da.moa.gov.cy
Νίκος Πολυκάρπου
25803923
Επιθεωρητής Γεωργίας (Υπεύθυνος συντονισμού εργασιών στο φυτώριο Σαϊττά)
npolykarpou@da.moa.gov.cy
No documents found


ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο