Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού


Επικοινωνία με το προσωπικό
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση: Αγχίστου 4, 3048 Ζακάκι, Λεμεσός
Αρ. Φαξ: (00357) 25 30 66 38
Ηλ. Διεύθυνση.: dagrilimassol@da.moa.gov.cy

Προσωπικό Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου ΛεμεσούΟνοματεπώνυμο
Αρ. Τηλ
Θέση
e-mail
Χριστίνα Τριανταφυλλίδου
25803903/ 909
Επαρχιακός Γεωργικός Λειτουργός
Δρ Γιώργος Ελευθερίου
25803936
Λειτουργός Γεωργίας Α’ (Αιγοπροβατοτροφία, Αγελαδοτροφία, Χοιροτροφία, Πτηνοτροφία, Κονικλοτροφία, Σχέδιο Εκρίζωσης Τρομώδους Νόσου)
gioeleftheriou@da.moa.gov.cy
Κυριάκος Κκάμαρης
25803906
Λειτουργός Γεωργίας Α' (Περιφέρεια Αμπέλου / Αμπελουργία, Βιολογικά, Σιτηρά, Υδροπονία
kkkamaris@da.moa.gov.cy
Κυριάκος Γεροντίδης
25803908
Λειτουργός Γεωργίας Α'(Συντονιστής και Υπεύθυνος Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Γ.Ε))
kgerontides@da.moa.gov.cy
Ριάνα Μουζουροπούλου
25803913
Λειτουργός Γεωργίας Α' (Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας / Καταπολέμηση Ποντίκας, Σύνδεσμοι Προστασίας Αμπέλου)
Αθηνά Παντελή

25803921
Λειτουργός Αμπελοοινικών Προϊόντων ΣΑΠ (Μέτρα εξουσιοδότησης πληρωμών)
Χριστιάνα Λάζου

25803940
Λειτουργός Αμπελοοινικών Προϊόντων ΣΑΠ (Πληροφορική)
clazou@da.moa.gov.cy
Δρ Μανώλης Δημητρίου
25803918
Λειτουργός Γεωργίας (Περιφέρεια Δυτικής Λεμεσού / Πατάτα, Εσπεριδοειδή, Ανθοκομία, Φράουλα, Ελαιοκομία)
mdemetriou@da.moa.gov.cy
Μαργαρίτα Χατζηπιερή
25803929
Λειτουργός Γεωργίας (Περιφέρεια Φυλλοβόλων / Κλάδος Χρήσης Γης και Ύδατος)
mhadjipieri@da.moa.gov.cy
Βικτώρια Χριστοδουλίδου
25803930
Λειτουργός Γεωργίας (Περιφέρεια Ανατολικής Λεμεσού - Λαχανοκομία, Αρωματικά φυτά, Εκτιμήσεις ζημιών από σκόνη των λατομείων)
vchristodoulidou@da.moa.gov.cy
Κορίνα Κωνσταντίνου

25803922
Επόπτης ΣΑΠ (Μέτρα εξουσιοδότησης πληρωμών)
Μαρίνα Αντωνίου
25803924
Επιθεωρητής Γεωργίας (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΙΓΕΛΠ- Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης)
mantoniou@da.moa.gov.cy
Στέφανος Μαραγκός
25803934
Επιθεωρητής Γεωργίας (Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης)
smaraggos@da.moa.gov.cy
Φωτεινή Ευαγόρου
25803904
Επιθεωρητής Γεωργίας (Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας, Υπεύθυνη Αρχείου)
fevagorou@da.moa.gov.cy
Έλενα Ιωαννίδου
25803926
Επιθεωρητής Γεωργίας (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Ταμίας)
eioannidou@da.moa.gov.cy
Ανδρέας Ξενοφώντος
25803917
Επιθεωρητής Γεωργίας (Βοηθά και αντικαθιστά στις εργασίες του Κλάδου Προστασίας φυτών και Μελισσοκομίας και άλλες διαρρυθμιστικές εργασίες)
Παναγιώτα Χριστοδούλου
25803910
Επιθεωρητής Γεωργίας (Κλάδος Χρήσης Γης και Ύδατος)
pchristodoulou@da.moa.gov.cy
Κάλια Χριστοδούλου
25803916
Επιθεωρητής Γεωργίας (Κλάδος Χρήσης Γης και Ύδατος)
kalichristodoulou@da.moa.gov.cy
Τιμοθέα Ιωάννου
25803907
Επιθεωρητής Γεωργίας (Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας, Υπεύθυνη Τομέα Μελισσοκομίας)
tioannou@da.moa.gov.cy
Ειρήνη Αντωνίου
25803912
Επιθεωρητής Γεωργίας (Σχέδιο Εκρίζωσης Τρομώδους Νόσου, Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης ΚΕ.Γ.Ε)
iantoniou@da.moa.gov.cy
Κώστας Δημητρίου
25803931
Επιθεωρητής Γεωργίας για κτηνοτροφικά θέματα (Σχέδιο Εκρίζωσης Τρομώδους Νόσου)
kdemetriou@da.moa.gov.cy
Νίκος Πολυκάρπου
25803923
Επιθεωρητής Γεωργίας (Υπεύθυνος συντονισμού εργασιών στο φυτώριο Σαϊττά)
npolykarpou@da.moa.gov.cy
No documents found


Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων