Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥΣ. - 29/04/2010


Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, πληροφορεί τους Παραγωγούς Ζωοτροφών και τους Κτηνοτρόφους ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την περίοδο που διανύουμε, με τις μεμονωμένες βροχές και τις υψηλές θερμοκρασίες, ευνοούν την ανάπτυξη μυκήτων και παραγωγή μυκοτοξινών στις συγκομιζόμενες ζωοτροφές. Μία από τις μυκοτοξίνες αυτές είναι η αφλατοξίνη Β1, η οποία μεταφέρεται στο γάλα υπό μορφή αφλατοξίνης Μ1. Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να είναι πολύ προσεκτικοί στην παρασκευή και την φύλαξη των σπόρων, των διαφόρων ειδών σανού και ποκαλάμης. Καλούνται να δίνουν την απαιτούμενη προσοχή έτσι ώστε οι χοντροειδείς ζωοτροφές και οι σπόροι να μην μένουν εκτεθειμένα στις βροχές, τόσο στο χωράφι όσο και κατά την αποθήκευση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην καλή αποξήρανση πριν την αποθήκευση καθώς επίσης στην παραγωγή και την χρήση διαφόρων ενσιρωμάτων τα οποία έχουν αυξημένα ποσοστά υγρασίας (50% - 70%). Εάν διαπιστωθούν ζωοτροφές με παρουσία μούχλας ή σκωρίασης, να μην χορηγούνται στα ζώα.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την Εθνική αλλά και την Κοινοτική Νομοθεσία, η ευθύνη για την ποιότητα των παραγομένων και διακινούμενων ζωοτροφών βαρύνει τους παραγωγούς, τους εμπόρους αλλά και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση για τον ποιοτικό έλεγχο των ζωοτροφών που χορηγούν στα ζώα τους.

Το Τμήμα Γεωργίας και οι Λειτουργοί του, θα είναι δίπλα στους γεωργοκτηνοτρόφους στην προσπάθεια για παραγωγή καλής ποιότητας ζωοτροφών και κατά συνέπεια ασφαλών τροφίμων ζωικής προέλευσης με στόχο την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα εγχώρια προϊόντα. Για οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινήσεις παρακαλώ να επικοινωνείτε με τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία καθώς επίσης και τον Τομέα Ελέγχου Ζωοτροφών του Τμήματος μας.

27 Απριλίου, 2010
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς