Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Αλλαγή ημερομηνίας Δημόσιας Διαβούλευσης για το νομοσχέδιο με τίτλο "Ο περί Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος Νόμος του 2019" - 13/05/2019 10:53:39 πμ


Πληροφορείστε ότι η διαβούλευση για την ετοιμασία νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος Νόμος του 2019», η οποία ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019, μετατίθεται για την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 στις 10.30 π.μ. στον ίδιο χώρο, στην αίθουσα Εκδηλώσεων Πασχάλη Πασχαλίδη στο κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαβούλευση που άρχισε στις 15 Απριλίου 2019, με τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, λήγει στις 22 Μαΐου 2019. Ως εκ τούτου, αναμένονται γραπτώς απόψεις και σχόλια των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι τις 22 Μαΐου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση qualityproducts@da.moa. gov.cy.

Οι δηλώσεις συμμετοχής που έχουν ήδη αποσταλεί θα θεωρούνται έγκυρες εκτός στην περίπτωση που μας ενημερώσετε για το αντίθετο.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς