Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΜΕΤΡΟ 1Β: Αναδιάρθρωση και Ποικιλιακή Μετατροπή Αμπελώνων 2014-2015 - 05/12/2014 03:36:13 μμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2014 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων για τα Καθεστώτα:


1β.1: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 2014-2015
1β.2: ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 2014-2015
1β.3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΡΟΛΙΘΙΩΝ 2014-2015

τα οποία τίθενται σε εφαρμογή με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1308/2013.

Δικαίωμα ένταξης στα Καθεστώτα έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, κάτοχοι δικαιωμάτων φύτευσης που προκύπτουν από μεταβίβαση ή νόμιμοι διαχειριστές αμπελώνων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα ενημερωτικά έντυπα και να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα Γραφεία του Κλάδου Αμπελουργίας- Οινολογίας στη Λεμεσό και στη Πάφο. Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων είναι η 12η Δεκεμβρίου, 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα Γραφεία του Κλάδου Αμπελουργίας- Οινολογίας, στις πιο κάτω διευθύνσεις:

Γραφείο
Διεύθυνση
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
ΛΕΜΕΣΟΥPetra Business Center
Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 86, 3011 Λεμεσός
Τ.Θ 71011, 3840 Λεμεσός
25892837
25892892
ΠΑΦΟΥΝέα Κυβερνητικά Κτήρια Πάφου, 2ος Όροφος, 8100 Πάφος
Τ.Θ 60004, 8100 Πάφος
26804587
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ