Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση επί του περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμου του 2015 και των περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Χρήσεως) Κανονισμών του 2015 - 21/09/2015 11:43:18 πμ


Για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας των ζωοτροφών και κατ` επέκταση των τροφίμων ζωικής προέλευσης, το Τμήμα Γεωργίας προχώρησε στην ετοιμασία νέας περί ζωοτροφών εθνικής νομοθεσίας. Βασική επιδίωξη της νομοθεσίας αυτής είναι η απλοποίηση και επικαιροποίηση των διαδικασιών ελέγχου της ποιότητας, της προμήθειας και της χρήσεως των ζωοτροφών στην Κύπρο.

Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο έχει συσταθεί με βάση την εμπειρία που συσσωρεύτηκε τα τελευταία 15 χρόνια και κυρίως μετά την ένταξη μας στην ΕΕ, τις συνεχόμενες τροποποιήσεις σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο αλλά και τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις.

Ως εκ τούτου παρακαλείσθε όπως μελετήσετε τα κείμενα και προωθήσετε τις απόψεις/σχόλιά σας στο ερωτηματολόγιο που παρουσιάζεται πιο κάτω. Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει συνάντηση με όλους τους εκπροσώπους των εμπλεκομένων φορέων για συνέχιση του δημόσιου διαλόγου.

Τα χρονοδιαγράμματα της αποστολής του ερωτηματολογίου αλλά και των συναντήσεων στα πλαίσια της διαβούλευσης περιλαμβάνονται στις επιστολές που έχουν αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους φορείς.

H ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης υπολογίζεται περί τα μέσα Νοεμβρίου, 2015.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 05 08 15 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 ΤΕΛΙΚΟ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 551,14Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
05 08 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ final.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 481,6Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 158,96Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 167,73Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΝΤΥΠΑ A ΕΩΣ ΙΑ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 314,6Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΙΒ ΕΩΣ ΙΕ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 202,18Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 72,4Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 170,66Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 35,19Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ