Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό
Τοποθέτηση τεχνητής φωλιάς Ανθρωποπουλιού στη ΔένειαΝεοσσοί σε τεχνητή φωλιά του Τμήματος Γεωργίας στη ΔένειαΕνήλικο μερικές μέρες πριν την 1η πτήσηΠαρακολούθηση ενηλίκου


Νεκρό ανήλικο του Rattus rattus από τη δράση του ανθρωποπουλιού


Φωλιά ανθρωποπουλιών


Οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) με τη δράση του Ανθρωποπουλιού κατά τη διάρκεια της νυκτερινής πτήσης όπως καταγράφηκε απο το Τμήμα Γεωργίας:

https://www.youtube.com/watch?v=Og_-dqcSBz8FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων