Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020: Υποβολή Αιτήσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «LEADER» - 06/08/2015 08:21:30 πμ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word LEADER_Publication_16-7-2015_ΔΑΠΑΑ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 110,15Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1_PROKYRYKSI_LEADER_5-8-15.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2820,09Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
LEADER_Publication_dieukriniseis.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 182,47Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
LEADER_Publication_dieukriniseis_2.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 166,69Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
LEADER_Publication_dieukriniseis_3.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 167,06Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς