Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Σποροπαραγωγικό Κέντρο


Επικοινωνία με το προσωπικό
ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση: Μεσοκελέος, Σοπάζ, 1042 Λευκωσία
Αρ. Φαξ: (00357) 22 34 34 19
Ηλ. Διεύθυνση.: seedproduct@da.moa.gov.cy

Προσωπικό Σποροπαραγωγικού Κέντρου
Ονοματεπώνυμο
Αρ. Τηλεφώνου
Θέση
e-mail
Εμμανουήλ Ζαχαρία
22466248
Αν. Προϊστάμενος
ezacharia@da.moa.gov.cy
Μηνάς Αρναούτης
22466258
Λειτουργός Γεωργίας
marnaoutis@da.moa.gov.cy
Σάββας Κυριάκου
22466237
Τεχνικός Επιθεωρητής Μηχανολογίας
skyriakou@da.moa.gov.cy
Λουϊζα Σιονή
22466238 /22466240
Επιθεωρητής Γεωργίας
lshioni@da.moa.gov.cy
Γεώργιος Ιωσήφ
22466258
Επιθεωρητής Γεωργίας
giosif@da.moa.gov.cy
Αντρέας Αντρέου
22466242
Επιθεωρητής Γεωργίας
aandreou@da.moa.gov.cy
Χαννής Πετρή
22466239
Αποθηκάριος
Νίκος Γεωργίου
22346453
Υπεύθυνος Ωρομίσθιου Προσωπικού
No documents found


ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

ΠΑΑ 2007-2013: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

Κοινωνική Προσφορά

kepa

Αν δεις καπνό ή φωτιά

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου