Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση- Πώληση βολβών ματσικόριδων απο το Βοτανόκηπο Αθαλάσσας - 07/06/2018 01:56:06 μμ


Στα πλαίσια της Πολιτικής του Τμήματος Γεωργίας για προώθηση ανθοκομικών προϊόντων προσαρμοσμένων στις κλιματικές συνθήκες της Κύπρου και δεδομένου ότι οι σύγχρονες τάσεις της διεθνούς ανθοκομίας προσανατολίζονται ολοένα και περισσότερο προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης αυτοφυών και ενδημικών φυτών, το Τμήμα Γεωργίας ενημερώνει τους ανθοκαλλιεργητές ότι, θα διαθέσει προς πώληση για δεύτερη συνεχή χρονιά βολβούς ματσικόριδων (Narcissus tazetta L.) που παρήχθησαν στη μητρική φυτεία που είναι εγκατεστημένη στο Βοτανόκηπο Αθαλάσσας.

Η τιμή πώλησης τους ανέρχεται στα € 5 ανά κιλό, πλέον 19% Φ.Π.Α και η αγορά τους μπορεί να γίνει στις εγκαταστάσεις του Τομέα Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στην Αθαλάσσα.

Παρακαλώ όπως σε περίπτωση ενδιαφέροντος, συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο αίτησης το οποίο είναι διαθέσιμο στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας ενώ παράλληλα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Σημειώνεται ότι, η συμπλήρωση των αιτήσεων μπορεί να γίνει μέχρι τις 27/7/2018.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία με την κα Χρυστάλλα Κώστα, Λειτουργό Γεωργίας Α′ στον αριθμό τηλεφώνου 22-606428.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΜΑΤΣΙΚΟΡΙΔΩΝ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 176,36Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Αίτηση για αγορά ματσικόριδων_ έντυπο παραγγελίας.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 193,1Kb)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Δημόσια Διαβούλευση για την Αναπαραγωγή Ζώων Νόμος και Κανονισμοί και Του περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικού) Νόμου (διαβατήριο Ιπποειδών)

Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ