Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση- Πώληση βολβών ματσικόριδων απο το Βοτανόκηπο Αθαλάσσας - 07/06/2018 01:56:06 μμ


Στα πλαίσια της Πολιτικής του Τμήματος Γεωργίας για προώθηση ανθοκομικών προϊόντων προσαρμοσμένων στις κλιματικές συνθήκες της Κύπρου και δεδομένου ότι οι σύγχρονες τάσεις της διεθνούς ανθοκομίας προσανατολίζονται ολοένα και περισσότερο προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης αυτοφυών και ενδημικών φυτών, το Τμήμα Γεωργίας ενημερώνει τους ανθοκαλλιεργητές ότι, θα διαθέσει προς πώληση για δεύτερη συνεχή χρονιά βολβούς ματσικόριδων (Narcissus tazetta L.) που παρήχθησαν στη μητρική φυτεία που είναι εγκατεστημένη στο Βοτανόκηπο Αθαλάσσας.

Η τιμή πώλησης τους ανέρχεται στα € 5 ανά κιλό, πλέον 19% Φ.Π.Α και η αγορά τους μπορεί να γίνει στις εγκαταστάσεις του Τομέα Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στην Αθαλάσσα.

Παρακαλώ όπως σε περίπτωση ενδιαφέροντος, συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο αίτησης το οποίο είναι διαθέσιμο στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας ενώ παράλληλα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Σημειώνεται ότι, η συμπλήρωση των αιτήσεων μπορεί να γίνει μέχρι τις 27/7/2018.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία με την κα Χρυστάλλα Κώστα, Λειτουργό Γεωργίας Α′ στον αριθμό τηλεφώνου 22-606428.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΜΑΤΣΙΚΟΡΙΔΩΝ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 176,36Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Αίτηση για αγορά ματσικόριδων_ έντυπο παραγγελίας.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 193,1Kb)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογιστικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου (Νόμου και Κανονισμών) που διέπει τη λειτουργία των κτηνοτροφικών περιοχών