Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Αιτήσεις για παραγγελίες άρριζων μοσχευμάτων αμπέλου και έρριζων και εμβολιασμένων μοσχευμάτων - 15/09/2016 02:08:50 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνει ότι θα παραλαμβάνει αιτήσεις για παραγγελίες άρριζων μοσχευμάτων αμπέλου για τις ανάγκες του έτους 2017, καθώς επίσης και για έρριζα και εμβολιασμένα μοσχεύματα για τις ανάγκες του έτους 2018, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο παραγγελίας από τον Κλάδο Αμπελουργίας-Οινολογίας του Τμήματος Γεωργίας, στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία καθώς επίσης και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη. Για περεταίρω πληροφορίες τηλ. 25877010, 25877068, 25877067.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG Μοσχεύματα 2016.jpg (Μέγεθος Αρχείου: 139,77Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ