Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Σχέδιο Παραχώρησης Ενίσχυσης στους δικαιούχους "χρωματισμένου" γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς - Γεωργοκτηνοτρόφοι, Δασοκόμοι
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ενημερωτικό Έντυπο για Σχέδιο πετρελαίου κίνησης για γεωργικούς σκοπούς 05062018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Παρουσίαση.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οδηγός υποβολή αίτησης1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ7.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat PAYMENT REQUEST-FARMERS4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 181010ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 190109 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.pdf


FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ