Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Η Υπουργική Επιτροπή άρχισε το διάλογο με τους
εκπροσώπους των πατατοπαραγωγών
- 23/12/2005 - 23/12/2005


Τα προβλήματα της πατατοκαλλιέργειας εξετάστηκαν σήμερα από την Υπουργική Επιτροπή σε σύσκεψη που είχε με τις Αγροτικές Οργανώσεις μαζί με τους εκπροσώπους τους που ασχολούνται με την πατατοκαλλιέργεια. Η σύσκεψη κλήθηκε μετά την έκκληση των Αγροτικών Οργανώσεων ΠΕΚ και ΕΚΑ για άμεση έναρξη διαλόγου μεταξύ της Κυβέρνησης και των πατατοπαραγωγών για επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πατατοκαλλιέργεια. Την Υπουργική Επιτροπή αποτελούν οι Υπουργοί Γεωργίας κ. Τίμης Ευθυμίου, Οικονομικών κ. Μιχάλης Σαρρής και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λιλλήκας.

Μιλώντας στη σύσκεψη, ο Υπουργός κ. Τίμης Ευθυμίου υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να ξεκινήσει ένα διάλογο για την πατατοκαλλιέργεια με στόχο την ολοκλήρωση του το ταχύτερο δυνατό. Στόχος μας, είπε, είναι να ενισχύσουμε τον Κλάδο της πατατοκαλλιέργειας με τη βελτίωση και ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου για την πατατοκαλλιέργεια, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις που θα υποβάλουν οι Αγροτικές Οργανώσεις και οι πατατοκαλλιεργητές. Συναφώς ο Υπουργός κ. Λιλλήκας ανέφερε ότι η δέσμη μέτρων για την πατατοκαλλιέργεια θα μπορεί να ενισχυθεί με τις εισηγήσεις των πατατοκαλλιεργητών, ότι ο διάλογος θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με την προϋπόθεση ότι θα φύγουν τα τρακτέρ από τους δρόμους. Ο κ. Λιλλήκας είπε επίσης ότι η Κυβέρνηση ξεκινά το διάλογο με ορισμένες εισηγήσεις για τη στήριξη του Κλάδου της πατατοκαλλιέργειας, οι οποίες θα ολοκληρωθούν με το διάλογο.

Στη συνέχεια της σύσκεψης ο Υπουργός κ. Ευθυμίου ανέλυσε τη δέσμη μέτρων για ποιοτική αναβάθμιση και εισοδηματική στήριξη της πατατοκαλλιέργειας, η οποία περιλαμβάνει τα εξής μέτρα και για τα οποία θα πρέπει οι πατατοκαλλιεργητές να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους:

α) Κίνητρα προς τους πατατοπαραγωγούς για την αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας και ειδικού χαρακτήρα.

β) Ειδικές ενισχύσεις για ικανοποίηση των προτύπων της Ε.Ε., με ειδική έμφαση στον περιορισμό της νιτρορύπανσης.

γ) Ενθάρρυνση σύστασης και λειτουργίας Ομάδων και Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών.

δ) Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις πατάτες – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Πατατών, Καθεστώς 2.2.1 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης.

ε) Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις πατάτες, εφαρμογή του συστήματος τριετούς αμειψισποράς του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Ευθυμίου ζήτησε επίσης να υποβληθούν εισηγήσεις για τον προγραμματισμό της εμπορίας και για τη συνεργασία των Ομάδων Παραγωγών, τον προγραμματισμό της εισαγωγής πατατόσπορου και για την περίοδο φύτευσης του πατατόσπορου.

Η Υπουργική Επιτροπή υπογράμμισε ότι, με το ενισχυμένο ολοκληρωμένο Σχέδιο που θα ετοιμαστεί, οι πατατοκαλλιεργητές θα πάρουν σημαντική στήριξη το 2006, η οποία θα βοηθήσει τον Κλάδο της πατατοκαλλιέργειας να γίνει βιώσιμος προς όφελος των ιδίων των πατατοκαλλιεργητών και της οικονομίας του τόπου. Με το αναβαθμισμένο αυτό Σχέδιο θα δοθεί μόνιμη λύση στον Κλάδο της πατατοκαλλιέργειας, τόνισε η Υπουργική Επιτροπή.

Οι Αγροτικές Οργανώσεις χαιρέτισαν την έναρξη του διαλόγου και τόνισαν ότι θα υποβάλουν έγκαιρα τις εισηγήσεις τους με στόχο τη βελτίωση της δέσμης μέτρων για την πατατοκαλλιέργεια, μέσω του διαλόγου ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Τελικά, τονίστηκε ότι η επόμενη σύσκεψη θα καταβληθεί προσπάθεια να γίνει την ερχόμενη βδομάδα με στόχο να ολοκληρωθεί ο διάλογος το ταχύτερο δυνατό και ότι οι Αγροτικές Οργανώσεις θα υποβάλουν μέχρι την ερχόμενη Τρίτη τις εισηγήσεις τους ώστε η Υπουργική Επιτροπή να μελετήσει μέχρι τη νέα συνάντηση όλα τα δεδομένα και να διεξαχθεί ένας αποτελεσματικός διάλογος για την επίλυση των προβλημάτων του Κλάδου της πατατοκαλλιέργειας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς