Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
- 20/04/2005 - 20/04/2005


Σχετικά με το θέμα της μελετούμενης αναδιάρθρωσης του πλαισίου περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Κύπρο, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είχαν εξασφαλιστεί οι υπηρεσίες πρώην Βοηθού Γενικού Διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να ενεργήσει ως σύμβουλος της Κυβέρνησης στο θέμα της αναδιάρθρωσης του Θεσμικού Πλαισίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η έκθεση του Συμβούλου έχει, ήδη, υποβληθεί.

Πριν προχωρήσει στην ολοκληρωμένη εξέταση των εισηγήσεων του συμβούλου και τη λήψη αποφάσεων, το Υπουργικό Συμβούλιο έκρινε ότι θα πρέπει να ληφθούν και οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων.

Η έκθεση (στην αγγλική) και η εκτελεστική της περίληψη (στην ελληνική), έχουν καταχωρηθεί στην ακόλουθη πειραματική ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος:

http\\www.moa.gov.cy

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν απευθείαν πρόσβαση στην Έκθεση στην πιο πάνω διεύθυνση και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις τυχόν παρατηρήσεις τους, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 6 Μαίου, 2005, στη διεύθυνση:

enviroservice@environment.moa.gov.cy


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

19 Απριλίου, 2005.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ