Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.2: « Δράσης Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες  - 03/05/2018 11:14:40 πμ


Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας, ανακοινώνουν την Προκήρυξη του Καθεστώτος 19.2 – Δράση 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες». 
Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο πιο κάτω
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 1η προκήρυξη δράσης 19 2 2 δημοσιευση (2).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 446,24Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 19 2 2 Αγροτουρισμός (2).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 864,31Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κριτήριο 1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 364,62Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κριτηριο 2.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 346,28Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κριτηριο 3.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 349,55Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κριτηριο 4.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 344,63Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κριτηριο 5.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 356,4Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κριτηριο 6.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 355,24Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κριτηριο 7.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 346,34Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κριτηριο 8.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 358,33Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κριτηριο 9.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 352,31Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κριτηριο 10.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 344,61Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Παράρτημα 1 Κριτήρια Μοριοδότησης (2).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 366,89Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Παράρτημα 2 Έντυπο Αίτησης 19 2 2 (2) (1).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 920,81Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Παράρτημα 5 Ορισμός Αστικών Περιοχών.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 198,21Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Παράτημα 4 Σύσταση Επιτροπής αριθμό 2003_361_ΕΚ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 188,8Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ