Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.2: « Δράσης Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες  - 03/05/2018 11:14:40 πμ


Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας, ανακοινώνουν την Προκήρυξη του Καθεστώτος 19.2 – Δράση 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες». 
Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο πιο κάτω
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 1η προκήρυξη δράσης 19 2 2 δημοσιευση (2).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 446,24Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 19 2 2 Αγροτουρισμός (2).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 864,31Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κριτήριο 1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 364,62Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κριτηριο 2.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 346,28Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κριτηριο 3.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 349,55Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κριτηριο 4.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 344,63Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κριτηριο 5.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 356,4Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κριτηριο 6.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 355,24Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κριτηριο 7.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 346,34Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κριτηριο 8.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 358,33Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κριτηριο 9.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 352,31Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κριτηριο 10.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 344,61Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Παράρτημα 1 Κριτήρια Μοριοδότησης (2).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 366,89Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Παράρτημα 2 Έντυπο Αίτησης 19 2 2 (2) (1).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 920,81Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Παράρτημα 5 Ορισμός Αστικών Περιοχών.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 198,21Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Παράτημα 4 Σύσταση Επιτροπής αριθμό 2003_361_ΕΚ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 188,8Kb)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Δημόσια Διαβούλευση για την Αναπαραγωγή Ζώων Νόμος και Κανονισμοί και Του περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικού) Νόμου (διαβατήριο Ιπποειδών)

Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ