Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Δημόσια Διαβούλευση για την Αναπαραγωγή Ζώων Νόμος και Κανονισμοί και Του περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικού) Νόμου (διαβατήριο Ιπποειδών)


Συνοπτικό σημείωμα

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων:

· Νόμου (του περί Αναπαραγωγής των Ζώων) και Κανονισμών (ΚΔΠ τέλη και ΚΔΠ εμπορίου ιπποειδών που προορίζονται για αγώνες και τους όρους συμμετοχής στους αγώνες αυτούς)


και

· Του περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018 - Νόμου που τροποποιεί τους περί της Υγείας των Ζώων Νόμους του 2001 έως 2016 [όσον αφορά τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών (διαβατήριο ιπποειδών)]

Το Τμήμα Γεωργίας και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου για την Αναπαραγωγή των Ζώων και για το Διαβατήριο των Ιπποειδών, προσκαλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε δημόσια διαβούλευση την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος Γεωργίας, Λεωφόρος Λουκή Ακρίτα 1412, Λευκωσία. Στη συνάντηση θα συζητηθούν τα πιο κάτω προσχέδια Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων:

· Ο περί Αναπαραγωγής των Ζώων Νόμος του 2018,

· Οι περί Αναπαραγωγής των Ζώων (εμπορίου ιπποειδών που προορίζονται για αγώνες και τους όρους συμμετοχής στους αγώνες αυτούς) Κανονισμοί του 2018,

· Οι περί Αναπαραγωγής των Ζώων (Καθορισμός Τελών) Κανονισμοί του 2018

και

· Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 - Νόμος που τροποποιεί τους περί της Υγείας των Ζώων Νόμους του 2001 έως 2016

Συγκεκριμένα:

1. Το Τμήμα Γεωργίας έχει προχωρήσει στην ετοιμασία προσχεδίων Νόμου (του περί Αναπαραγωγής των Ζώων) και Κανονισμών (ΚΔΠ τέλη και ΚΔΠ εμπορίου ιπποειδών που προορίζονται για αγώνες και τους όρους συμμετοχής στους αγώνες αυτούς), για αναθεώρηση του περί Βελτίωσης των Ζώων Νόμου [Ν.86(Ι)/ 2001, Ν.115(Ι)/ 2009 και Ν.272(Ι)/ 2004]. Στόχος του Τμήματος Γεωργίας είναι η υιοθέτηση των προνοιών του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012 (κανονισμός για την αναπαραγωγή των ζώων) και της Οδηγίας 90/428/ΕΟΚ (εμπόριο ιπποειδών που προορίζονται για αγώνες και τους όρους συμμετοχής στους αγώνες αυτούς), όπως επίσης και η εισαγωγή τελών, διοικητικών προστίμων και διοικητικών κυρώσεων.

2. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν προχωρήσει στην ετοιμασία προσχεδίου τροποποίησης των περί της Υγείας των Ζώων Νόμων του 2001 μέχρι 2016 για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/262, όσον αφορά τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών (κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών).Τα σχετικά προσχέδια είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας για αποστολή τυχόν απόψεων/σχολίων μέχρι τις 2/9/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όσον αφορά
το σημείο 1 πιο πάνω, cpetsides@da.moa.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22303801 και όσον αφορά το σημείο 2, dtheodoridou@vs.moa.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22805176.

Σχετικοί Ευρωπαϊκοί ΚανονισμοίΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2016.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ο περί Αναπαραγωγής των Ζώων Νομος (Καθορισμός Τελών) Κανονισμοί του 2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ο περί Αναπαραγωγής των Ζώων Νομος του 2018 - Κανονισμοί (Εμπορ ιπποι).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ο περί Αναπαραγωγής των Ζώων Νόμος του 2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 2015262.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 060918.pdf


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογιστικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων