Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Νομοθεσίες


ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 560_2015.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 384,81Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
561_2015.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 453,44Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
612_2014.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 443,65Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
614_2014.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 791,23Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
CELEX_02009R0436_20150930_EL_TXT 1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 792,35Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
CELEX_02009R0606_20150930_EL_TXT 1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 777,63Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
CELEX_02009R0607_20130701_EL_TXT 1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 900,05Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
CELEX_02013R1308_20140101_EL_TXT 1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 3134,34Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
N 25_I_2014.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 803,64Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
N 27_I_2014.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 152,16Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
zivania.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 982,77Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ 535_2014 Ταξινόμηση Ποικιλιών.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1817,26Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ 536_2014 ΠΓΕ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 866,14Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ 538_2014 Π Ε Σ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 102,51Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ48_2016 ΚαθορισμόςΠεριοχ&ΚριτΠαραγωγήςΟίνωνΜεΠΟΠ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 475,97Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ49_2016 ΑμπελουργικόΜητρώοΚαιΦύτευσηΑμπελώνων.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 663,82Kb)
Συμ.Δειγμ.ΟίνουΣεΚυπριακόΔιαγων.Οίνου.pdf
ΚΔΠ50_2016 Τέλ.Συμ.Δειγμ.ΟίνουΣεΚυπριακόΔιαγων.Οίνου.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 75,55Kb)
Ονομ.Παρ.Προστ.ΑμπελοοινικωνΠροιον..pdf
ΚΔΠ52_2016 Περιγρ.Ονομ.Παρ.Προστ.ΑμπελοοινικωνΠροιον..pdf (Μέγεθος Αρχείου: 458,36Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ53_2016 ΕίσπραξηΤελών.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 85,28Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ314_2016 Κουμανδαρία.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 456,49Kb)
ΔιατάξειςΤαξινόμησηςΠοικιλιώνΑμπέλου.pdf
ΚΔΠ535_2014 Γεν.ΔιατάξειςΤαξινόμησηςΠοικιλιώνΑμπέλου.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1471,87Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ537_2014 ΕθνικόΑποθεματικόΔικαιωμάτωνΦυτευσης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 552,03Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ51_2016ΤήρησηΣυνοδευτικώνΕγγράφων&Βιβλίων.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 336,12Kb)
Γεωγρ.Ενδ.&Διαδ.Αν.Περ.Παρ.Οίν.Γεωγρ.Ενδ..pdf
ΚΔΠ536_2014 Οίν.Γεωγρ.Ενδ.&Διαδ.Αν.Περ.Παρ.Οίν.Γεωγρ.Ενδ..pdf (Μέγεθος Αρχείου: 659,6Kb)
Τέλ.Χρήσ.Πιστοπ.Εμπορ.Σήμ.Κουμανδ.Ζιβ..pdf
ΚΔΠ538_2014Ετ.Τέλ.Χρήσ.Πιστοπ.Εμπορ.Σήμ.Κουμανδ.Ζιβ..pdf (Μέγεθος Αρχείου: 81,84Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
N74(I)_2019.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 197,93Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ