Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ημερίδα Μελισσοκομίας - 17/11/2011


Tο Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια εφαρμογής του ενημερωτικού και συμβουλευτικού του ρόλου, διοργανώνει, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ημερίδα με θέμα «Κανόνες Ορθής Μελισσοκομικής Πρακτικής για την Παραγωγή Ποιοτικά Καλού Μελιού».

Η ημερίδα θα διεξαχθεί το Σάββατο, 19 Νοεμβρίου, από τις 9.30 π.μ. μέχρι τη 1.00 μ.μ., στην αίθουσα πολλαπλής χρήσεως του Τμήματος Γεωργίας (Οδός Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία).

Κύριος ομιλητής θα είναι ο δρ Ανδρέας Θρασυβούλου, Καθηγητής Εργαστηρίου Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ