Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ημερίδα για την προετοιμασία εφαρμογής από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη «διάθεση στη αγορά και τη χρήση ζωοτροφών» - 17/02/2010


Ο Κλάδος Εργαστηριακών Αναλύσεων «Τομέας Ζωοτροφών» του Τμήματος Γεωργίας οργανώνει , στην αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος, την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010 στις 11:00 π.μ. Ημερίδα με θέμα «Προετοιμασία εφαρμογής από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη «διάθεση στη αγορά και τη χρήση ζωοτροφών»»
Ομιλητές θα είναι οι Επιθεωρητές Ζωοτροφών Π. Χριστοφόρου και Ν. Ηλία. Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης της παρουσίασης παρακαλώ απαντήστε εάν θα παρευρεθείτε (Κα. Έλενα Αδάμου τηλ. 22408637)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ / Καν. 767/2009/ΕΚ

Διοργανωτής :Τομέας Ελέγχου Ζωοτροφών, Κλάδος Εργαστηριακών Αναλύσεων, Τμήμα Γεωργίας
Τόπος : Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης, Τμήμα Γεωργίας
Ημερομηνία : Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010, 11.00π.μ.-13.00μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη
11.00 - 11.15Υποδοχή
Καφές
11.15 - 11.30Χαιρετισμός και σύντομη Εισαγωγή
Προϊσταμένη Κλάδου Εργαστηριακών Αναλύσεων και Τομέα Εφαρμογής της Νομοθεσίας για τις Ζωοτροφές
11.30 - 12.30Παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη«εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη «διάθεση στη αγορά και τη χρήση ζωοτροφών».
12.30 - 13.00Συζήτηση, τέλος Συνάντησης
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ