Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση - Η υπερψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των προτεινόμενων Κανονισμών για τα βιοκτόνα είναι αναγκαία για τη προστασία της δημόσιας υγείας - 18/04/2019 08:45:57 πμ


Το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων, ως Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της Νομοθεσίας για τα βιοκτόνα και για τα συνεργεία εκτέλεσης επαγγελματικών εργασιών με βιοκτόνα, ενημερώνει ότι οι προτεινόμενοι Κανονισμοί για τα συνεργεία βιοκτόνων, οι οποίοι βρίσκονται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, είναι υψίστης σημασίας και επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια και υγεία του κοινού.

Το Συμβούλιο έχει κατά καιρούς εξετάσει σειρά σοβαρών καταγγελιών που αφορούσαν κακή χρήση από συνεργεία εφαρμογής βιοκτόνων, οι οποίες εξέθεσαν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και επέβαλε ψηλά διοικητικά πρόστιμα στους παρανομούντες. Παράλληλα προώθησε νέους κανονισμούς ώστε να βελτιώσει το νομικό πλαίσιο και να διασφαλίσει κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι Κανονισμοί είναι προϊόν μακρόχρονης μελέτης και διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους. Παράλληλα εκφράζεται η ανησυχία του Συμβουλίου ότι ενδεχόμενες τροποποιήσεις των προτεινόμενων κανονισμών δεν θα έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου ασφάλειας που είναι το ζητούμενο και ο κύριος στόχος της Αρμόδιας Αρχής.

Καταληκτικά και ενόψει της ψήφισης των Κανονισμών την προσεχή Παρασκευή το Συμβούλιο καλεί όλα τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να υπερψηφίσουν τους προτεινόμενους Κανονισμούς ως έχουν.


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ