Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Προκήρυξη Μελισσοκομικού Προγράμματος 2014-2016 για το έτος 2015 - 04/03/2015 12:46:08 μμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, ανακοινώνουν την προκήρυξη του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2014-2016 για το έτος 2015, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, τον Καν. (ΕΚ) με αριθμό 917/2004 της Επιτροπής με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους, την απόφαση της Επιτροπής C(2013) 5126 ημερομηνίας 12.08.2013 και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 74.889 ημερομηνίας, 10.04.2013. Το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και ποσοστό 50% από Εθνικούς Πόρους.

Το 2015 αποτελεί το δεύτερο έτος εφαρμογής του τριετούς προγράμματος που προκηρύσσεται και οι ενέργειές του αρχίζουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και τελειώνουν στις 31 Αυγούστου 2015.

Οι συνολικές διαθέσιμες πιστώσεις για το έτος 2015, ανέρχονται στις € 193.876.

Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο Μελισσοκομικό Πρόγραμμα για το έτος 2015 θα πραγματοποιείται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις πιο κάτω Δράσεις παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα:

Δράση
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων
Α1α, Β1, Β2, Γ1 και ΔΑπό 4 Μαρτίου 2015 μέχρι 23 Μαρτίου 2015
(ενιαία αίτηση που αφορά μελισσοκόμους)
    Α1β, Α1γ, Α2, Γ2 και Ε
Από 4 Μαρτίου 2015 μέχρι 31 Αυγούστου 2015 (ενιαία αίτηση που αφορά
Κρατικές υπηρεσίες και φορείς μελισσοκόμων)

Αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται μετά τις 23 Μαρτίου 2015, θα σφραγίζονται ως εκπρόθεσμες και δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ενιαίο έντυπο αίτησης καθώς και το ενημερωτικό έντυπο από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, την ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/da του Τμήματος Γεωργίας και την ιστοσελίδα www.capo.gov.cy του ΚΟΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να αποταθούν στα πιο κάτω Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας:ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας,
Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία (Παρά τη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου)
22819948
22819704
22819951
ΛΕΜΕΣΟΥΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού,
Αγχίστου 4,
3048 Ζακάκι
25803926
25803924
ΛΑΡΝΑΚΑΣΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας,
Χαρίλαου Τρικούπη 2 , 7100 Αραδίππου
24202841
24202851
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου, Τ.Θ. 33039, 5310 Παραλίμνι23812136
23812137
ΠΑΦΟΥΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου,
Τ.Θ. 60004, 8100 Πάφος
26804564
26804593
26804600
ΠΙΤΣΙΛΙΑΣΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς,
Ανθίμου Πανάρετου 1,
4860 Αγρός
25874031
25874076

Ενιαία Αίτηση Μελισσοκομικού Προγράμματος για το έτος 2015 για τις δράσεις που αφορούν τους Μελισσοκόμους.

Ενημερωτικό Έντυπο Μελισσοκομικού Προγράμματος 2014-2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων Μελισσοκομίας για το έτος 2015.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 155,22Kb)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογιστικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων