Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΔΑΣ - 09/05/2006


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι πρόσφατα έχει εμφανιστεί ακρίδα σε περιοχές του χωριού Τρούλλοι. Για την καταπολέμηση της ακρίδας, το Τμήμα Γεωργίας θα διενεργήσει ψεκασμούς από εδάφους στις ακόλουθες περιοχές όπου εγκαταστάθηκε η ακρίδα:

(α) Πανέρκα.
(β) Περιοχή Μαύρα – Ρινιά - Γερομούτη.
(γ) Περιοχή Κρησφύγετου.
(δ) Περιοχή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου.

Οι ψεκασμοί θ’ αρχίσουν από το πρωί της ερχόμενης Τετάρτης, 10 Μαΐου 2006, και θα τελειώσουν την Παρασκευή 12 Μαΐου 2006. Γι’ αυτό επιβάλλεται όπως οι κάτοικοι της περιοχής εφαρμόσουν τα ακόλουθα μέτρα:

(α) Οι κτηνοτρόφοι να μη βοσκήσουν τα ζώα τους στις περιοχές των ψεκασμών για τουλάχιστο δέκα μέρες, ώστε ν’ αποφευχθούν τυχόν δηλητηριάσεις σε ζώα.

(β) Οι μελισσοκόμοι να απομακρύνουν τα μελίσσια τους από τις περιοχές των ψεκασμών.

(γ) Να συνεργάζονται στενά με τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας για την επιτυχή καταπολέμηση της ακρίδας, που αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη γεωργική παραγωγή.
8 Μαΐου, 2006


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ