Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Παραλαβή Αιτήσεων για τα Καθεστώτα 1β.1:Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων, 1β.2:Υποστύλωση αμεπελώνων, 1β.3:Κατασκευή/ Ανακατασκευή ξερολιθιων 2015-2016 - 25/11/2015 10:02:13 πμ


Το Τμήμα Γεωργίας και ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνουν ότι από την 7η Δεκεμβρίου 2015 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων για τα Καθεστώτα


1β.1: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 2015-2016
1β.2: ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 2015-2016
1β.3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΡΟΛΙΘΙΩΝ 2015-2016

τα οποία τίθενται σε εφαρμογή με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1308/2013.

Δικαίωμα ένταξης στα Καθεστώτα έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, κάτοχοι δικαιωμάτων φύτευσης που προκύπτουν από μεταβίβαση ή νόμιμοι διαχειριστές αμπελώνων.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα ενημερωτικά έντυπα και να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα Γραφεία του Κλάδου Αμπελουργίας- Οινολογίας στη Λεμεσό και στη Πάφο. Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων είναι η 18η Δεκεμβρίου, 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα Γραφεία του Κλάδου Αμπελουργίας- Οινολογίας, στις πιο κάτω διευθύνσεις:

Γραφείο
Διεύθυνση
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
ΛΕΜΕΣΟΥΚλάδος Αμπελουργίας - Οινολογίας
Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 197, 3011 Λεμεσός
Τ.Θ 55692, 3781 Λεμεσός
25877010
25877397
25877395
ΠΑΦΟΥΝέα Κυβερνητικά Κτήρια Πάφου, 2ος Όροφος, 8100 Πάφος
Τ.Θ 60004, 8100 Πάφος
26804587
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Εγχειρίδιο Εφαρμογής_Ενημέρωσης Αιτητών 2015.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1524,31Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ