Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Οι Υπουργοί Γεωργίας και Εσωτερικών συζήτησαν θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή των γεωργοκτηνοτρόφων στο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης
- 23/08/2006 - 23/08/2006


Θέματα που επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη πολλών γεωργοκτηνοτροφικών κλάδων και στερούν από πολλούς γεωργοκτηνοτρόφους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε Μέτρα του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης, συζήτησε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Φώτης Φωτίου με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου.

Τα θέματα αυτά αφορούσαν τις δυσκολίες που παρατηρούνται στην έκδοση πολεοδομικών αδειών, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην έγκριση αιτήσεων για συμμετοχή σε Μέτρα του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και τη μη παραχώρηση πενταετών συμβολαίων για κλήρους χαλίτικης και εκκλησιαστικής γης, με αποτέλεσμα την αδυναμία συμμετοχής σε Μέτρα του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 και κατ΄ επέκταση η Κύπρος να μη μπορεί να εκταμιεύσει από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση το κονδύλι που της αναλογεί.

Οι δύο Υπουργοί υπογράμμισαν την ανάγκη για λήψη μέτρων αντιμετώπισης των πιο πάνω προβλημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην απλούστευση των διαδικασιών.

Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, το κυριότερο πρόβλημα εντοπίζεται στα κτηνοτροφικά υποστατικά που βρίσκονται στης κατοικημένες περιοχές. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αποφασίστηκε να ενθαρρυνθεί η μετακίνηση τους σε χώρους που δεν απαιτούν πολεοδομική άδεια. Για το σκοπό αυτό το Τμήμα Γεωργίας θα συνεργαστεί στενά με τους επηρεαζόμενους κτηνοτρόφους και τους εκπροσώπους τους. Στις μη κατοικημένες περιοχές το πρόβλημα έχει ήδη απαμβλυνθεί σε μεγάλο βαθμό με την έκδοση σχετικών διαταγμάτων από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Για τα μη κτηνοτροφικά υποστατικά, όπως τα θερμοκήπια κτλ, τονίστηκε ότι με το νέο διάταγμα που θα εκδοθεί δεν θα απαιτείται πολεοδομική άδεια σε μη οικιστικές περιοχές. Η πολεοδομική άδεια θα απαιτείται μόνο στις οικιστικές περιοχές ενώ για όλες τις περιπτώσεις απαιτείται πάντοτε άδεια οικοδομής.

΄Οσον αφορά την ανάγκη για παραχώρηση πενταετών συμβολαίων ενοικίασης για κλήρους χαλίτικης και εκκλησιαστικής γης, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη δασική γη που ενοικιάστηκε σε διάφορους γεωργούς. Ειδικά για τα χαλίτικα, τονίστηκε ότι με το Νέο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης θα προωθηθούν τα αναγκαία μέτρα που να ρυθμίζουν το όλο θέμα, ενώ για τις περιπτώσεις της ενοικιαζόμενης δασικής γης θα μελετηθούν μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης.


22 Αυγούστου, 2006
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς