Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υποβολή αίτησης στην η-Υπηρεσία του Τμήματος Γεωργίας «Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Εξοπλισμού Εφαρμογή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων ΦΠ
- 29/06/2020 10:06:34 πμ


Έναρξη υποβολής αιτήσεων από την 01 Ιουλίου 2020 για εγγραφή στο Μητρώο Εξοπλισμού Εφαρμογής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ) μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας ΑΡΙΑΔΝΗ.

Με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των ΦΠ, αίτηση υποχρεούνται να υποβάλουν οι κάτοχοι εξοπλισμού εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να δηλώσουν όλο τον εξοπλισμό που βρίσκεται στην κατοχή τους, με εξαίρεση τους επινώτιους ψεκαστήρες.

Επισημαίνεται ότι η εγγραφή στο Μητρώο Εξοπλισμού Εφαρμογής ΦΠ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλους τους κατόχους εξοπλισμού και θα απαιτείται κατά την έκδοση / ανανέωση του Πιστοποιητικού Κατάρτισης Επαγγελματία Χρήστη ΦΠ το οποίο σύντομα θα ενταχθεί στο σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ και για το οποίο θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τη σχετική πληροφόρηση και οδηγίες για ορθή υποβολή της αίτησης από την Ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας (http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/DAA5F8E6F0605F6AC2258593003EAD6E?OpenDocument), στην οποία είναι αναρτημένος ο οδηγός συμπλήρωσης της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο.

Επιπλέον, για πληροφορίες σχετικά με την Εγγραφή και Ταυτοποίηση στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας (Αριάδνη) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην σχετική ιστοσελίδα https://eservices.cyprus.gov.cy/EL/Pages/LearnMore.aspx .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στον Κλάδο Ελέγχου Αγροχημικών και Ζωοτροφών, στα τηλέφωνα 22408643, 22408633, 22408642.
Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας