Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός κ. Φωτίου έδωσε παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Ρύθμισης Αγροτικών Χρεών - 24/11/2006


Ενόψει της λήξης της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Σχέδιο Ρύθμισης των Αγροτικών Χρεών, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι δίδεται παράταση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Σχέδιο αυτό μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2007.

Η παράταση αυτή δίνεται μετά από οδηγίες του Υπουργού κ. Φωτίου ώστε να διευκολυνθεί η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους που βρίσκονται στο στάδιο της συλλογής των αναγκαίων στοιχείων.

Υπενθυμίζεται ότι έντυπα αιτήσεων καθώς και πληροφορίες για το Σχέδιο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εξασφαλίσουν από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στη Διεύθυνση http:/www.moa.gov.cy
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ