Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2020-2022 για το έτος 2021 - 10/02/2021 11:44:05 πμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, ανακοινώνουν την προκήρυξη του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2020-2022 για το έτος 2021, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτροπής με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους, την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/974 ημερομηνίας 22.06.2019 και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 87.159 ημερομηνίας 27.03.2019.

Το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και ποσοστό 50% από Εθνικούς Πόρους.

Το 2021 αποτελεί το δεύτερο έτος εφαρμογής του προγράμματος και επιλέξιμες θα είναι οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από την 1ην Αυγούστου 2020 μέχρι την 31ην Ιουλίου 2021.


Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο Μελισσοκομικό Πρόγραμμα για το έτος 2021 θα πραγματοποιείται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις πιο κάτω Δράσεις παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα:
Δράση
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων
Α1α, Β1, Β2, Γ και Δ1Από 22 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι 12 Μαρτίου 2021
(ενιαία αίτηση που αφορά μελισσοκόμους)
Α1β, Α1γ, Α2, Δ2, Ε και ΣτΑπό 22 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι 31 Ιουλίου 2021
(ενιαία αίτηση που αφορά κρατικές υπηρεσίες και φορείς μελισσοκόμων)


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ενιαίο έντυπο αίτησης και το ενημερωτικό έντυπο από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, την ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/da του Τμήματος Γεωργίας καθώς και την ιστοσελίδα www.capo.gov.cy του ΚΟΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να αποταθούν στα πιο κάτω Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας:ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας,
Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία (Παρά τη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου)
22819704
ΛΕΜΕΣΟΥΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού,
Αγχίστου 4, 3048 Ζακάκι
25803924
ΛΑΡΝΑΚΑΣΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας,
Χαρίλαου Τρικούπη 2 , 7100 Αραδίππου
24202841
24202851
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου, Τ.Θ. 33039, 5310 Παραλίμνι23812136
23812137
ΠΑΦΟΥΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου,
Τ.Θ. 60004, 8100 Πάφος
26804565
26804567
ΠΙΤΣΙΛΙΑΣΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς,
Ανθίμου Πανάρετου 1, 4860 Αγρός
25874031
25874076


Σημείωση: Η υλοποίηση της Δράσης Α1α (Μαθήματα Κατάρτισης Μελισσοκόμων) και κατ’ επέκταση των Δράσεων Α1β (Εξοπλισμός και Αναλώσιμα που αφορούν την Εκπαίδευση) και Α1γ (Τεχνική Στήριξη του Προγράμματος) θα εξαρτηθεί από την επιδημιολογική κατάσταση και τυχόν περιορισμούς που θα ισχύουν λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Για το Ενημερωτικό Έντυπο, για το Έντυπο Αίτησης και το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του έτους 2021 πατείστε εδώ.
ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο