Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ακύρωση διάλεξης στο Μαρώνι της επαρχίας Λάρνακας με θέμα: O ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας (ToBRFV) - 24/09/2020 01:49:16 μμ


Το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η διάλεξη με θέμα «O ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας (ToBRFV)» που θα διεξαγόταν τη Δευτέρα 28/9/2020 στο Μαρώνι, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ, λόγω του διατάγματος του Υπουργείου Υγείας για τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται για αντιμετώπιση της έξαρσης του covid-19 στην επαρχία Λάρνακας.
ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο