Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση για την ημερίδα «Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας»

- 10/02/2017 12:50:04 μμΣτις 9 Φεβρουαρίου 2017, το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, Τμήμα Γεωργίας έχει διοργανώσει στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Οικονομικών, από τις 10 π.μ.- 2.15 μ.μ., Τεχνική ημερίδα με σκοπό την παρουσίαση των σχετικών αποτελεσμάτων της ενεργειακής μελέτης που διεξήχθη σε τομείς της κυπριακής γεωργίας.

Η μελέτη επικεντρώνεται σε δύο ιδιαίτερα ενεργοβόρους τομείς της κυπριακής γεωργίας, αυτούς των θερμοκηπίων και της κτηνοτροφίας. Οι τομείς αυτοί, λόγω του υψηλού βαθμού εντατικότητας, παρουσιάζουν υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων λόγω της λειτουργίας αντλιών για άρδευση, θέρμανση ή ψύξη καθώς και διαφόρων άλλων μηχανημάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία των μονάδων αυτών.

Ειδικότερα η μελέτη αποτελείται από δύο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος γίνεται μία αποτύπωση του ενεργειακού προφίλ των θερμοκηπιακών και κτηνοτροφικών μονάδων στην Κύπρο με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τους μελετητές κατόπιν μίας σειράς επιτόπιων επισκέψεων τους σε διάφορες μονάδες στην Κύπρο. Στο δεύτερο σκέλος της μελέτης , προτείνονται διάφορα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία βασίζονται στην ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν και παρουσιάζονται στο πρώτο σκέλος της μελέτης.
Οι παρουσιάσεις της ημερίδας βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας (
www.moa.gov.cy/da) και του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (www.ead.da.moa.gov.cy).

Για τις παρουσιάσεις πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο (link):

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/DFF549D4C19BC83FC22580C3003A878F
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς