Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός Γεωργίας επισκέφθηκε το Μένοικο
- 19/11/2008 - 19/11/2008


Το Μένοικο επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλης Πολυνείκης όπου σε σύσκεψη που είχε με το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας συζήτησε τα προβλήματα οχληρίας που δημιουργούνται από τη λειτουργία των διαφόρων κτηνοτροφικών υποστατικών τα οποία βρίσκονται στην κτηνοτροφική ζώνη. Στην επίσκεψη του τον κ. Υπουργό συνόδευαν αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ενημερώνοντας τον Υπουργό κ. Πολυνείκη, ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Μενοίκου κ. Ανδρέας Καλογήρου τόνισε ότι η κατάσταση από τη λειτουργία των κτηνοτροφικών υποστατικών στην κτηνοτροφική ζώνη είναι ανυπόφορη λόγω του μεγάλου αριθμού μονάδων που βρίσκονται στη ζώνη αυτή και δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους λειτουργίας τους.

Κατά τη σύσκεψη αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα και οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και των χοιροτρόφων, καθώς και οι ενέργειες που πρέπει να προωθηθούν άμεσα ώστε να γίνουν διορθωτικά μέτρα μέχρι να εγκατασταθεί ο βιολογικός σταθμός επεξεργασίας χοιρολυμάτων που θα επιλύσει όλα τα προβλήματα. Συναφώς τονίστηκε ότι ο βιολογικός σταθμός αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το καλοκαίρι του 2009 και ότι θα καλύψει τις χοιροτροφικές μονάδες για παραγωγή βιοαερίου.

Ο Υπουργός κ. Πολυνείκης, μετά και από επίσκεψη του στις δεξαμενές χοιρολυμάτων, τόνισε ότι κατανοεί τη θέση της κοινότητας Μενοίκου, γι’ αυτό και έδωσε οδηγίες στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου του να εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες και εργαλεία προς την κατεύθυνση της σωστής λειτουργίας των χοιροτροφικών μονάδων, όπως είναι επαναλαμβανόμενα εξώδικα, η εκδίκαση των παρανομούντων και η επίδοση γραπτών ειδοποιήσεων στους παρανομούντες ότι αν εντός 30 ημερών δεν ανταποκριθούν στις υποδείξεις της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος θα κλείσουν οι μονάδες τους.

Ο κ. Υπουργός ανέφερε επίσης ότι θα προωθηθούν οι αναγκαίες ενέργειες για τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας ώστε να επιβάλλονται αυξημένα εξώδικα στους παρανομούντες.

Παράλληλα, ο κ. Πολυνείκης έδωσε οδηγίες στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να εφαρμόσουν αυστηρά τους όρους που πρέπει να τηρεί η εταιρεία η οποία ανέλαβε τη συγκέντρωση και μεταφορά των ψόφιων ζώων.

Τέλος, ο κ. Υπουργός έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος να επαυξήσει και διευρύνει τις πιέσεις ώστε να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατό ο βιολογικός σταθμός επεξεργασίας αποβλήτων ο οποίος θα επιλύσει ριζικά το πρόβλημα της οχληρίας που προκαλούν τα χοιροτροφικά υποστατικά. Επίσης, να προβούν στη λήψη μέτρων για άμεση επιδιόρθωση των χωμάτινων δεξαμενών όπου αποθηκεύονται τα λύματα των χοιροστασίων.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ