Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Δηλώσεις του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη για πιστωτικές διευκολύνσεις των αγροτών από το Συνεργατισμό - 01/08/2014 12:58:34 μμ


Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ένας ισχυρός πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό συστατικό ανάπτυξης της οικονομίας κάθε κράτους. Ο τομέας αυτός, διαχρονικά στη χώρα μας, έχει παραγκωνιστεί και συρρικνωθεί σημαντικά. Η οικονομική κρίση που βιώνει ο τόπος μας τα τελευταία χρόνια αναδεικνύει την ανάγκη στην ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων της οικονομίας. Στόχος της κυβέρνησης είναι να αναπτύξει την πρωτογενή παραγωγή, να την τοποθετήσει σε σωστή επιστημονική και επαγγελματική βάση και αυξήσει την συνεισφορά της στο ΑΕΠ.

Με την ανάληψη του χαρτοφυλακίουτου Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος το Μάρτιο του 2013 θέσαμεως βασικό στόχο, κάτω από τις αντιξοότερες οικονομικές συνθήκες, την επανεκκίνηση της αγροτικής μας οικονομίας.

Από τον Ιούνιο του 2012 το κατ’ εξοχήν αναπτυξιακό εργαλείο της αγροτικής μας οικονομίας, δηλαδή το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης είχε παγοποιηθεί.Μέσα σε λίγους μόνο μήνες καταφέραμε με συντονισμένες ενέργειες, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο,
· να επαναδραστηριοποιήσουμε το Πρόγραμμα που προκηρύχθηκε το 2011
· να δώσουμε εγκρίσεις σε αιτητές
· και από τον Μάιο του 2013 να αρχίσουμε πληρωμές σε δικαιούχους

Αποτέλεσμα ήταν να καταφέρουμε να διοχετεύσουμε στον αγροτικό μας κόσμο 34 εκ ευρώ μέχρι το τέλος του 2013 μέσω Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι δικαιούχοι του Προγράμματος,είχαμε εξαγγείλει μια σειρά μέτρων που θα διευκόλυναν τον αγροτικό μας κόσμο στην υλοποίηση των επενδύσεων του. Ένα από αυτά τα μέτρα, ίσως το σημαντικότερο, ήταν η προσπάθεια μας για εξεύρεση τρόπων χρηματοδότησης των γεωργών μας.

Με τη συμβολή του Συνεργατισμού και ιδιαίτερα του Προέδρου του κ. Νικόλα Χατζηγιάννη ολοκληρώνεται ο στόχος μας για πλήρη επαναδραστηριοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε στους αγρότες μας τη δυνατότητα τους να λαμβάνουν πιστωτικές διευκολύνσεις από το Συνεργατισμό για την υλοποίηση των επενδύσεων τους. Με το χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα παρουσιάσουν οι Λειτουργοί του Συνεργατισμού, οι εγκεκριμένοι αιτητές του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης θα μπορούν πλέον να απευθύνονται για δανειοδότηση στα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα για ολόκληρο το ποσό της επένδυσης τους.

Μετά από αυτή την εξέλιξη θα πραγματοποιηθούν ακόμη περισσότερες δράσεις που αυξάνουν την προστιθέμενη αξία της γεωργικής μας παραγωγής, βελτιώνουν το εμπορικό μας ισοζύγιο, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας στον τόπο μας και ενισχύουν την απορρόφηση κονδυλίων από την ΕΕ.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συνεργατισμό και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, αλλά και τους Λειτουργούς τόσο του Ιδρύματος όσο και του Υπουργείου μας, για το ζήλο και την αποφασιστικότητα που επέδειξαν στην ολοκλήρωση της προσπάθειας.

Σήμερα ο Συνεργατισμός εγκαινιάζει μια νέα σχέση με τον αγροτικό κόσμο, δείχνει έμπρακτα ότι παραμένει πιστός φίλος του κύπριου γεωργού, στηρίζει την αγροτική οικονομία του τόπου της και συμβάλλει και της στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για πρόοδο και ανάπτυξη.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ