Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης: «Η Καλλιέργεια του Αβοκάντο» στις 12 Μαρτίου στην Πόλη Χρυσοχούς - 20/02/2020 02:50:09 μμ

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
«Η Καλλιέργεια του Αβοκάντο»

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης, Περιφερειακού Γεωργικού
Γραφείου Πόλης Χρυσοχούς


Πέμπτη 12/3/2020

9.00πμ – 10.00πμ Εισαγωγή Καλωσόρισμα.
Κυριότερες ποικιλίες Αβοκάντο.
Βασικές αρχές Ανατομίας, Φυσιολογίας, Θρέψης.
Μέτρα για βελτίωση της ποιότητας.
Προβλήματα – Προοπτικές.

Συζήτηση.

Α. Παύλου, Λειτουργός Γεωργίας Α΄.

10.00πμ – 11.00πμ Κυριότεροι εχθροί και ασθένειες.
Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για τα
Γεωργικά Φάρμακα

Συζήτηση.

Α. Παύλου, Λειτουργός Γεωργίας Α΄.


11.00πμ – 11.30πμ Διάλειμμα.

11.30πμ – 12.30μμ Βασικές αρχές κλαδέματος.

Συζήτηση.

Α. Παύλου, Λειτουργός Γεωργίας Α.΄


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως αποταθούν στα ακόλουθα τηλέφωνα: 26321531, 26804597 και 26804601.FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς