Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ - 02/05/2006


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, πληροφορεί τους ελαιοκαλλιεργητές ότι αυτή την περίοδο πρέπει να είναι έτοιμοι ν΄αντιμετωπίσουν τον Πυρηνοτρήτη (ανθόβια γενεά). Κίνδυνος υπάρχει στις ελαιοκαλλιέργειες στις οποίες παρατηρήθηκε πρόβλημα Πυρηνοτρήτη τα προηγούμενα χρόνια.

Διευκρινίζεται ότι ο Πυρηνοτρήτης είναι ένα έντομο που ανήκει στην τάξη των Λεπιδοπτέρων, δηλαδή των πεταλούδων. Το έντομο είναι μια πολύ μικρή πεταλούδα γκρίζου χρώματος. Στο στάδιο του σκουληκιού, το έντομο προκαλεί σοβαρές ζημιές στα φύλλα, τα άνθη και τον ελαιόκαρπο. Για κάθε ένα από τα όργανα αυτά της ελιάς έχει και μια γενεά. Τη φυλλόβιο, την ανθόβιο και την καρπόβιο.

Το σκουλήκι της φυλλόβιου γενεάς εμφανίζεται το Φεβρουάριο-Μάρτιο αλλά δεν προκαλεί οικονομική ζημιά, γι΄αυτό δεν συστήνεται οποιαδήποτε επέμβαση.

Οι ελαιοκαλλιεργητές πρέπει να επιδιώξουν την καταπολέμηση της ανθόβιου γενεάς του Πυρηνοτρήτη, της οποίας το σκουλήκι εμφανίζεται περί το τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου. Εφόσον γίνει καταπολέμηση της γενεάς αυτής ο πληθυσμός του εντόμου της καρπόβιου γενεάς μειώνεται σημαντικά, έτσι ώστε η ζημιά που προκαλείται στον καρπό να είναι πολύ μικρή. Πολλές φορές μάλιστα είναι ανύπαρκτη.

Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια της άνθησης, συστήνεται ψεκασμός με διάφορα παρασκευάσματα Βακίλου, όπως το Θούρισαϊτ, Άκρι, Φορέι, Ντιπέλ κ.ά., αποφεύγοντας τα πολυδύναμα εντομοκτόνα, τα οποία δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον και είναι επικίνδυνα στον άνθρωπο και τα ζώα. Για άριστα αποτελέσματα, οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν όταν το μεγαλύτερο ποσοστό των κλειστών ακόμη ανθέων έχει πάρει κίτρινο χρώμα του κρόκου του αυγού.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ


28 Απριλίου, 2006
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς