Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Έντυπα Αιτήσεων


Αιτήσεις Φυτοπροστατευτικών ΠροϊόντωνΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αίτηση για άδεια εισαγωγής Φ Π παράλληλου εμπορίου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διαδικασίες και Κριτήρια για Καθορισμό Φ.Π Ερασιτεχνικής Χρήσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο 1 - Αίτηση για χορήγηση άδειας ή προσωρινής άδειας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο 2 - Αίτηση για χορήγηση άδειας για περιορισμένη χρήση.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο 3 - Αίτηση για χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου ver.03.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο 4 - Αίτηση για χορήγηση άδειας πανομοιότυπου προϊόντος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο 5 - Αίτηση για ανανέωση άδειας μετά απο ανανέωση δραστικής ουσίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο 6 - Αίτηση για ανανέωση υφιστάμενης άδειας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο 7 - Αίτηση για ανανέωση άδειας παράλληλου εμπορίου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο 8 - Αίτηση για παράταση άδειας ή προσωρινής άδειας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο 9 - Αίτηση για τροποποίηση ή απόσυρση άδειας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο 10 - Αίτηση για τροποποίηση ή διεύρυνση άδειας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο 11 - Αίτηση για διεύρυνση άδειας σε χρήσεις ήσσονος σημασίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο 12 - Αίτηση για τροποποίηση μετά την έγκριση δραστικής ουσίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο 13 - Αίτηση για επανασυσκευασία φυτοπροστατευτικού προϊόντος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο 14 - Αίτηση για εισαγωγή με σκοπό την επανεξαγωγή σε τρίτη χώρα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο 35 - Αίτηση για Διενέργεια Πειράματος ή Δοκιμής Φ.Π.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο 36 - Αίτηση για την Εισαγωγή Δραστικής Ουσίας ή Σκευάσματος απο Τρίτη Χώρα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο 41 - Αίτηση για επέκταση ημερομηνίας λήξης φυτοπροστατευτικού προϊόντος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Επισήμανση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατευθυντήριες Οδηγίες για το Παράλληλο Εμπόριο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οδηγίες για τις αιτήσεις.pdf


ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο