Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μέτρα που εφαρμόζονται ολόχρονα καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και ΚΟΑ  - 05/06/2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat AnakoinosiKOA3_131211.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 179,22Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
AnakoinosiKOA4_131211.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 167,24Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
AnakoinosiMetrou1_9.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 166,05Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
AnakoinosiKathestotos1_8_2.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 164,85Kb)ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο