Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μέτρα που εφαρμόζονται ολόχρονα καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και ΚΟΑ  - 05/06/2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat AnakoinosiKOA3_131211.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 179,22Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
AnakoinosiKOA4_131211.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 167,24Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
AnakoinosiMetrou1_9.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 166,05Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
AnakoinosiKathestotos1_8_2.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 164,85Kb)ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ