Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μέτρα που εφαρμόζονται ολόχρονα καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και ΚΟΑ  - 05/06/2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat AnakoinosiKOA3_131211.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 179,22Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
AnakoinosiKOA4_131211.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 167,24Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
AnakoinosiMetrou1_9.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 166,05Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
AnakoinosiKathestotos1_8_2.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 164,85Kb)ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς