Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μέτρα που εφαρμόζονται ολόχρονα καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και ΚΟΑ  - 05/06/2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat AnakoinosiKOA3_131211.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 179,22Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
AnakoinosiKOA4_131211.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 167,24Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
AnakoinosiMetrou1_9.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 166,05Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
AnakoinosiKathestotos1_8_2.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 164,85Kb)ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων