Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μετακόμιση του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Λευκωσίας - 15/10/2013 11:16:14 πμ


Το Τμήμα Γεωργίας πληροφορεί τον αγροτικό κόσμο ότι το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας θα είναι κλειστό από τις 29 μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2013, λόγω μετακόμισης.

Το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας θα λειτουργήσει κανονικά από την 1η Νοεμβρίου 2013 στα νέα γραφεία του στο Τμήμα Αλείας και Θαλασσίων Ερευνών στην οδό Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία (παρά τη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου).
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Διαβούλευση για τον περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊοντος Νόμος 2019

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ