Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Παρουσιάσεις α. για την Προαιρετική Συνδεδεμένη στήριξη Αιγοπροβάτων 2019 και β. για το Μέτρο 14 «Καλή διαβίωση των ζώων- αιγοπροβάτων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - 16/04/2019 12:28:20 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας σας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιθούν παρουσιάσεις α. για την Προαιρετική Συνδεδεμένη στήριξη Αιγοπροβάτων 2019 και β. για το Μέτρο 14 «Καλή διαβίωση των ζώων- αιγοπροβάτων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020


ΕΠΑΡΧΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ / ΧΩΡΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Ιφιγενείας 5ος όροφος
Τρίτη

16 Απριλίου, 2019

7.00 μμ.
ΠΑΦΟΣ
Οίκημα ΠΑΣΥΔΥ
Τετάρτη

17 Απριλίου, 2019

7.30 μμ.
ΛΕΜΕΣΟΣ
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ
Πέμπτη

18 Απριλίου 2019

7.00 μμ.
ΛΑΡΝΑΚΑ
Λειβάδια

Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου

Παρασκευή

19 Απριλίου, 2019

7.00 μμ.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς