Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Παρουσιάσεις α. για την Προαιρετική Συνδεδεμένη στήριξη Αιγοπροβάτων 2019 και β. για το Μέτρο 14 «Καλή διαβίωση των ζώων- αιγοπροβάτων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - 16/04/2019 12:28:20 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας σας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιθούν παρουσιάσεις α. για την Προαιρετική Συνδεδεμένη στήριξη Αιγοπροβάτων 2019 και β. για το Μέτρο 14 «Καλή διαβίωση των ζώων- αιγοπροβάτων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020


ΕΠΑΡΧΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ / ΧΩΡΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Ιφιγενείας 5ος όροφος
Τρίτη

16 Απριλίου, 2019

7.00 μμ.
ΠΑΦΟΣ
Οίκημα ΠΑΣΥΔΥ
Τετάρτη

17 Απριλίου, 2019

7.30 μμ.
ΛΕΜΕΣΟΣ
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ
Πέμπτη

18 Απριλίου 2019

7.00 μμ.
ΛΑΡΝΑΚΑ
Λειβάδια

Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου

Παρασκευή

19 Απριλίου, 2019

7.00 μμ.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ