Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εγκρίθηκαν οι πρώτοι τρεις Μεταποιητές για συμμετοχή στο Καθεστώς Ενίσχυσης για Μεταποίηση Ντομάτας - 30/01/2007


Ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του καθεστώτος ενίσχυσης της μεταποίησης ντομάτας στα πλαίσια της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας, ανακοινώνει ότι οι εγκεκριμένες εταιρείες μεταποίησης Φρούτων και Λαχανικών για συμμετοχή στο Καθεστώς Ενίσχυσης για την Μεταποίηση Ντομάτας, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις πρόνοιες της Κοινοτικής και Κυπριακής Νομοθεσίας κατά την εμπορική περίοδο 2007/2008 είναι οι ακόλουθες:

1. Delicacy Foods LTD, Γκράχαμ Μπελ 18, Τ.Κ. 5290, Βιομηχανική Ζώνη Δερύνειας, Αμμόχωστος.
2. Κυπριακή Εταιρεία Κονσερβοποιίας Λτδ, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1, Τ.Κ. 3602, Λεμεσός.
3. Νέα ΣΕΒΕΓΕΠ ΛΤΔ, Αμφιτρίτης 7, Τ.Κ. 2401, Έγκωμη, Λευκωσία.

Tονίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Καν. (ΕΚ)1535/2003), οι εγκεκριμένες αυτές Εταιρείες θα συνάπτουν συμβάσεις με Αναγνωρισμένες Οργανώσεις ή Προαναγνωρισμένες Ομάδες Παραγωγών από την Αρμόδια Αρχή (Διευθυντή Τμήματος Γεωργίας), για παραλαβή και μεταποίηση ντομάτας. Μέσω των συμβάσεων αυτών θα γίνεται και η παροχή της Κοινοτικής Ενίσχυσης προς τους παραγωγούς, στα πλαίσια της Εθνικής Ποσόστωσης.

Καλούνται όσοι γεωργοί δεν έχουν ήδη ενταχθεί σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών να το πράξουν άμεσα. Μια τέτοια κίνηση διευκολύνει, μεταξύ άλλων, τόσο τη διάθεση νωπών εσπεριδοειδών στην εγχώρια και διεθνή αγορά, όσο και τη διοχέτευση ποσοτήτων στη μεταποιητική βιομηχανία με παροχή Κοινοτικής ενίσχυσης, με θετικές επιπτώσεις στο εισόδημα των παραγωγών και στην εθνική μας οικονομία γενικότερα.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ