Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών


Επικοινωνία με το προσωπικό
ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση: Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία
Αρ. Φαξ: (00357) 22 30 39 41
Ηλ. Διεύθυνση.: agriextension@da.moa.gov.cy

Προσωπικό Κλάδου Γεωργικών Εφαρμογών

Ονοματεπώνυμο
Αρ. Τηλ.
Θέση
e-mail
Δρ Έφη Snow
22408667
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργίας - Προϊστάμενη
echaralambous@da.moa.gov.cy

esnow@da.moa.gov.cy
Περικλής Αθανασίου
22408665
Λειτουργός Γεωργίας Α’
pathanasiou@da.moa.gov.cy
Δημήτρης Πεχλιβάνης
22408657
Λειτουργός Γεωργίας
dpechlivanis@da.moa.gov.cy
Λευκή Αργυρού
22408662
Επιθεωρητής Γεωργίας
largyrou@da.moa.gov.cy
Νίκη Γεωργίου
22408506
Πρώτος
Γεωργικός Επιθεωρητής
ngeorgiou@da.moa.gov.cy
Νίκος Εγγλέζος
22408663
Ανώτερος Γεωργικός Επιθεωρητής
nenglezos@da.moa.gov.cy
Νίκη Λειβαδιώτου
22408621
Ανώτερος Γεωργικός Επιθεωρητής
nlivadiotou@da.moa.gov.cy
Στέλλα Χατζηζωρζή
22408505
Επιθεωρητής Γεωργίας
shadjizorzi@da.moa.gov.cy
Έλενα Χριστοδουλίδου
22408672
Επιθεωρητής Γεωργίας
elchristodoulidou@da.moa.gov.cy
Σάββας Μιχαήλ
22408563
Επιθεωρητής Γεωργίας
smichael@da.moa.gov.cy
Δημοσιότητα
Αρ. Φαξ: (00357) 22 77 13 85
Ηλ. Διεύθυνση: agrokypros@moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.agrokypros.gov.cy
Ελένη Μιλή
22408599
Λειτουγός Γεωργίας Α΄
emili@da.moa.gov.cy
Χριστίνα Σταυρινίδου
22408598
Πρώτος Γεωργικός Επιθεωρητής
cstavrinidou@moa.gov.cy
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο
Αρ. Φαξ: (00357) 22 30 39 41
Ηλ. Διεύθυνση: ead@da.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.ead.da.moa.gov.cy
Δρ Έφη Snow
22408667
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργίας
echaralambous@da.moa.gov.cy

esnow@da.moa.gov.cy
Φλουρέντζος Παπανικόλας
22408652
Λειτουργός Γεωργίας
fpapanikolas@moa.gov.cy
Άννα Ιακώβου
22408664
Επιθεωρητής Γεωργίας
aiakovou@da.moa.gov.cy
Βιβλιοθήκη
Νίκη Λειβαδιώτου
22408621
Ανώτερος Γεωργικός Επιθεωρητής
nlivadiotou@da.moa.gov.cy
Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου
Δρ Έφη Snow
22408667
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργίας
echaralambous@da.moa.gov.cy

esnow@da.moa.gov.cy
Έλενα Χριστοδουλίδου
22408672
Επιθεωρητής Γεωργίας
elchristodoulidou@da.moa.gov.cy
Σάββας Μιχαήλ
22408563
Επιθεωρητής Γεωργίας
smichael@da.moa.gov.cy
Κέντρo Εξυπηρέτησης του Αγρότη
Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγρότη – Κυπερούντα
1ης Απριλίου 40
4876 Κυπερούντα
Αρ. Φαξ: (00357) 25 532104
Ηλ. Διεύθυνση: kea@moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.kea.moa.gov.cy
Παναγιώτα Χατζημιχαήλ


Ελένη ΜιχαήλΑλεξία Τσολάκη
25532100
Ανώτερος Κτηνοτροφικός
Επιθεωρητής

Επιθεωρητής Γεωργίας


Επιθεωρητής Γεωργίας
phadjimichael@da.moa.gov.cyemichael@da.moa.gov.cyatsolaki@da.moa.gov.cy


No documents found


ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο