Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Κοινό Ανακοινωθέν Τύπου για το Καθεστώς Εισαγωγών Μπανανών - 10/11/2006


Στις 6 Νοεμβρίου 2006, οι Υπουργοί Γεωργίας και αντιπρόσωποι από Μπελίζ, Καμερούν, Κύπρο, Ακτή Ελεφαντοστού, Ισπανία, Γαλλία, Γκαμπόν, Γκάνα, Ελλάδα, Ιαμαϊκή, Πορτογαλία, Δομινικανή Δημοκρατία, Αγία Λουκία, Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες και Σουρινάμ συναντήθηκαν στο Παρίσι για να συζητήσουν το Ευρωπαϊκό καθεστώς εισαγωγών μπανανών.

Κατά τη συνάντηση, οι παρευρισκόμενοι τόνισαν τη σημασία που έχει η διατήρηση αυτής της οικονομικής δραστηριότητας για τις μπανανοπαραγωγικές χώρες.

Επαναβεβαίωσαν την ανάγκη για ένα ισορροπημένο Ευρωπαϊκό καθεστώς εισαγωγών το οποίο θα κάνει δυνατό να συνδυάσει:
- τη συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις κάτω από την αιγίδα του ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου),
- τη διατήρηση μιας επικερδούς τιμής για την Ευρωπαϊκή παραγωγή μπανανών,
- την εκπλήρωση την ίδια στιγμή των δεσμεύσεων που έγιναν υπό την Συμφωνία Κοτονού για παροχή προνομιακής πρόσβασης των μπανανών των χωρών ΑΚΕ (Αφρική, Καραϊβική και Ειρηνικός).

Οι παρευρισκόμενοι τόνισαν τη σημασία διαχείρισης της ΑΚΕ ποσόστωσης με τέτοιο τρόπο έτσι που να επιτρέπει δίκαιη και ισοδύναμη πρόσβαση για τους ΑΚΕ προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένου των πιο αδυνάτων από αυτούς.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν πως ο εισαγωγικός δασμός των 176 ευρώ/τόνο μπανανών, οποίος εφαρμόστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιανουαρίου 2006, δεν επέτρεψε μόνο τη συνέχιση του εμπορίου από τη Λατινική Αμερική και τις ΑΚΕ περιοχές, αλλά έχει οδηγήσει και σε αυξημένες εισαγωγές μπανανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τους πρώτους 6 μήνες του 2006.

Στη συνέχεια διατύπωσαν την άποψη πως το Καθεστώς εισαγωγών μπανανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο βρίσκεται σήμερα σε ισχύ, συνέβαλε στην επιτυχία των αντικειμενικών σκοπών που αναφέρθηκαν πιο πάνω και συνεπώς συμπληρώνει τις αναγκαίες συνθήκες για να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

Συνεπώς, οι Υπουργοί Γεωργίας και αντιπρόσωποι από το Μπελίζ, Καμερούν, Κύπρο, Ακτή Ελεφαντοστού, Ισπανία, Γαλλία, Γκαμπόν, Γκάνα, Ελλάδα, Ιαμαϊκή, Πορτογαλία, Δομινικανή Δημοκρατία, Αγία Λουκία, Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες και τη Σουρινάμ προσκάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις μη-ΑΚΕ μπανανο-εξαγωγικές χώρες (χώρες Λατινικής Αμερικής) να συνεχίσουν πάνω στην παρούσα βάση (σημερινό Καθεστώς εισαγωγών) το διάλογο που έχουν ξεκινήσει, με σκοπό να φτάσουν σε μια μακροχρόνια συναινετική λύση για το Καθεστώς που αφορά τις εισαγωγές μπανανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρίσι, 6 Νοεμβρίου 2006

Τονίζεται ότι την Κύπρο εκπροσώπησε στην Υπουργική σύσκεψη χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπανανοπαραγωγών χωρών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Φώτης Φωτίου.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ