Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μέτρα κατά του Περονόσπορου της Πατάτας
- 23/02/2007 - 23/02/2007


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, πληροφορεί τους πατατοκαλλιεργητές ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες μέρες είναι ευνοϊκές για εμφάνιση και εξάπλωση του Περονόσπορου στις πατατοκαλλιέργειες. Σε ορισμένες περιοχές της Επαρχίας Πάφου έχει ήδη παρατηρηθεί έναρξη προσβολής. Για το λόγο αυτό προτρέπονται οι πατατοκαλλιεργητές να εφαρμόσουν τα ακόλουθα μέτρα για την αντιμετώπιση του Περονόσπορου:

Στις φυτείες που βρίσκονται στην ανάπτυξη τους και στις οποίες δεν έχει εμφανιστεί προσβολή από Περονόσπορο συστήνεται η εφαρμογή προληπτικών ψεκασμών με μείγματα διασυστηματικών και επαφής μυκητοκτόνων που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Τονίζεται ότι για τα μυκητοκτόνα του Πίνακα 1 πρέπει να γίνονται 2 με 3 ψεκασμοί κάθε 10-12 μέρες και μετά να χρησιμοποιηθούν διασυστηματικά άλλης ομάδας, όπως αυτά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

Στις περιπτώσεις που έχει εμφανιστεί προσβολή από Περονόσπορο συστήνεται η εφαρμογή δύο διαδοχικών ψεκασμών με διάστημα 5-7 ημερών μεταξύ τους με διασυστηματικά μυκητοκτόνα τοπικής δράσης, όπως αυτά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Για τις φυτείες που βρίσκονται προς το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου και θα εκριζωθούν σύντομα, συστήνεται η εφαρμογή χαλκούχων παρασκευασμάτων. Εάν οι φυτείες αυτές παρουσιάζουν προσβολή Περονόσπορου, τότε 1-2 μέρες μετά τον τελευταίο ψεκασμό με χαλκούχο παρασκεύασμα επιβάλλεται να γίνει το κόψιμο του φυλλώματος και αμέσως μετά να ακολουθήσει ψεκασμός του χωραφιού με χαλκούχο παρασκεύασμα, έτσι ώστε να παρεμποδιστεί η μόλυνση των κονδύλων από το μύκητα. Μετά από 1-2 μέρες ακολουθεί η εκρίζωση.

Η χρήση των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των εμπορικών παρασκευασμάτων και να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλειας τους.

Τονίζεται ότι η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών εξαρτάται από τη σωστή εφαρμογή των παρασκευασμάτων. Η πίεση του ψεκαστήρα, το άνοιγμα των πέκκων, καθώς και η ταχύτητα του τρακτέρ πρέπει να λειτουργούν σωστά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας των πατατοφυτειών με το ψεκαστικό διάλυμα.


Πίνακας 1
Δραστική ουσίαΠαρασκεύασμα
(1) mancozeb + metalaxyl-M Ριντομίλ ΜΖ, Ριντομίλ Γκολτ ΜΖ, Μικοξίλ, Φουπόλ Γκόλτ ΜΖ
(2) mancozeb + benalaxyl Γκαλπεν, Ταϊρελ


Πίνακας 2
Δραστική ουσίαΠαρασκεύασμα Δραστική ουσία Παρασκεύασμα
(1) cymoxanil Κουρζέιτ(7) propamocarb HCL + chlorothalonil Ταττού
(2) cymoxanil + folpet Ντούο Πλας(8) fosetyl-Al + mancozeb Ροντάξ
(3) mancozeb + cymoxanil Αντιπερόν, Σιμοπρέμ, Κουρτίν(9) xαλκός + dimethomorphΦόρουμ
(4) famoxadone + cymoxanilΕκουέισιον προ(10) iprovalicarb + οξυχλωριούχος χαλκός Μέλοντι Κόμπακτ
(5) dimethomorph + mancozeb Άκρομπατ(11) iprovalicarb + mancozebΜέλοντι Μετ
(6) propamocarb HCL Πριβέξ, Πρεβικιούρ, Πριβάν, Προπλάντ, Γουάριορ, Προκάρπ, Μεγκαπρέμ, Σινμένθα(12) iprovalicarb + propinebΜέλοντι Ντούο


Πίνακας 3
Δραστική ουσίαΠαρασκεύασμα
(1) cymoxanil Κουρζέιτ
(2) mancozeb + cymoxanil Αντιπερόν, Σιμοπρέμ, Κουρτίν
(3) famoxadone + cymoxanilΕκουέισιον προ
(4) dimethomorph + mancozeb Άκρομπατ
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς